phone
  • Kharkiv
  • Rivne
  • Lviv
  • Zaporizhzhya
  • Dnipro
  • Vinnitsa
  • Kyiv
Kharkiv +38 067 323 24 30
info@kovlargroup.com

CONTACTS

Main CONTACTS
Head office

Kovlar Group Company

Starokiyevskaya Str., 10G, Vektor business center, mailbox 27

Kyiv, 04116, Ukraine

+38 (044) 331 24 30
+38 (067) 323 24 30 info@kovlargroup.com

Head office

Kovlar Group Company

Starokiyevskaya Str., 10G, Vektor business center, mailbox 27

Kyiv, 04116, Ukraine

+38 (044) 331 24 30
+38 (067) 323 24 30 info@kovlargroup.com

CONTACTS

bannerbanner
Kyiv
04116, Ukraine, Kyiv
Starokiyevskaya Str. 10G
Vektor business center, mailbox 27
+38 044 331 24 30
info@kovlargroup.com
Dnipro
Харьков
+38 094 831 24 30
+38 067 323 24 30
Kharkiv
Харьков
+38 094 831 24 30
+38 067 323 24 30
Rivne
+38 067 323 24 30
+38 050 603 00 62
Vinnitsa
+38 067 323 24 30
+38 050 603 00 62
Lviv
+38 067 323 24 30
+38 050 603 00 62
Zaporizhzhya
+38 094 831 24 30
+38 067 323 24 30