phone
  • Kijów
  • Winnica
  • Dniepr
  • Zaporoże
  • Lwów
  • Charków
  • Równe
Kijów+38 044 331 24 30 +38 067 323 24 30
info@kovlargroup.com

Warunki korzystania

GŁÓWNA STRONA Warunki korzystania

Warunki korzystania

Odwiedzając i korzystając ze strony internetowej (zwanej dalej Witryną i/lub Witryną Kovlar Group), wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z niej.

 

LLC „Kovlar Group” (dalej – Kovlar Group) zastrzega sobie prawo do zmiany/uzupełnienia Warunków korzystania z serwisu w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Dalsze korzystanie z Witryny Kovlar Group po opublikowaniu takich zmian/dodatków do Warunków korzystania z Witryny oznacza akceptację takich zmian/dodatków.

 

Przed skorzystaniem z serwisu należy zawsze zapoznać się z Regulaminem korzystania z serwisu.

 

Ograniczone użycie

 

Informacje na Stronie są własnością Kovlar Group. Zawartość Serwisu jest chroniona zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Możesz jednak pobierać, kopiować, drukować materiały zawarte w Witrynie do własnego, niekomercyjnego użytku. W przypadku mediów drukowanych i elektronicznych dozwolone jest korzystanie z informacji zamieszczonych w serwisie w działach „Aktualności” i „Artykuły” za darmo, o ile umieszczenie takich informacji nie wpływa negatywnie na reputację Grupy Kovlar. Dozwolone jest nieodpłatne korzystanie z informacji zamieszczonych w Serwisie pod warunkiem, że bezpośrednio w treści materiału, który jest zamieszczony w zewnętrznym zasobach informacyjnych, znajduje się tekst i/lub hiperłącze do odpowiedniego materiału Serwisu, które definiują Witrynę jako źródło informacji. Wykorzystywanie informacji oznacza wszelkie powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie, tłumaczenie, włączanie ich części do innych utworów (materiałów) oraz inne metody przewidziane w Ustawie Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

 

Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie informacji, powielanie tekstów i/lub materiałów fotograficznych lub ich fragmentów w celu komercyjnej realizacji prawa dostępu do tych informacji jest zabronione.

 

Modyfikacja, zmiana, przekształcenie jakichkolwiek materiałów Witryny i/lub wykorzystanie materiałów do innych celów niż określone powyżej stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej Kovlar Group. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach, wykorzystywanie jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie jest surowo zabronione.

 

Zakres

 

O ile Kovlar Group nie określi inaczej, materiały na Stronie, w tym pochodzące od osób trzecich, są publikowane wyłącznie w celu informowania opinii publicznej i specjalistów z branży budowlanej o działalności Kovlar Group, a także oferowanych przez nią produktach i usługach. oferuje.

 

Brak gwarancji

 

Kovlar Group nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności, dokładności, rzetelności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek materiałów, które są publikowane w Witrynie lub są dostępne w wyniku korzystania z Witryny. Każde użycie takiego materiału odbywa się na własne ryzyko.

 

Korzystając z Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Kovlar Group nie gwarantuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność/niedostępność jakichkolwiek materiałów w Witrynie, brak jakichkolwiek błędów w działaniu Witryny lub ich eliminację oraz brak wirusów lub innych szkodliwych elementów w Witrynie.

 

Kovlar Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody i utracone korzyści, jeśli były one wynikiem pełnego lub częściowego wykorzystania informacji dostarczonych w rzeczywistych projektach lub jakichkolwiek innych formatach reprodukcji.

Kovlar Group ma prawo zakończyć działanie Witryny (w całości lub w części) w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

 

Linki do innych stron

 

Korzystając ze Strony Kovlar Group, możesz uzyskać dostęp do innych stron internetowych. Kovlar Group nie ma ani nie sprawuje żadnej kontroli nad takimi witrynami, a dostęp do nich odbywa się na własne ryzyko. Kovlar Group nie ocenia ani nie popiera żadnych informacji ani materiałów oferowanych w innych witrynach, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny Kovlar Group.

 

 

Odszkodowanie

 

Zgadzasz się i zobowiązujesz się zabezpieczyć Kovlar Group przed wszelkimi stratami, szkodami, roszczeniami i roszczeniami osób trzecich (w tym kosztami usług prawników i kosztami prawnymi), które powstają w związku z informacjami lub materiałami dostarczonymi / otrzymanymi przez Ciebie w wyniku korzystanie z serwisu, naruszenie przez Ciebie niniejszego Regulaminu; i zwolni Kovlar Group z odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody.

 

 

Inne warunki

 

Niniejsze warunki podlegają prawu Ukrainy. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie spory (roszczenia), które mogą powstać w związku z niniejszymi Warunkami, będą rozpatrywane przez sądy Ukrainy. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, potwierdzasz, że akceptujesz jurysdykcję tych sądów w celu rozstrzygnięcia takiego sporu (roszczenia).

W przypadku, gdy którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób
×