phone
 • Рівне
 • Львів
 • Запоріжжя
 • Дніпро
 • Вінниця
 • Київ
 • Харків
Рівне+38 066 559 02 01
info@kovlargroup.com

ПОСЛУГИ

Головна Проектування вогнезахисних робіт

Проектування вогнезахисних робіт

У травні 2017 року було скасовано НАПБ Б.01.012-2007 «Правила з вогнезахисту», який встановлював основні вимоги щодо проектування та виконання робіт з вогнезахисту. Відповідно до вимог НАПБ, вогнезахисні роботи виконувались на підставі проекту проведення вогнезахисних робіт. На даний момент, документ, який би чітко регламентував склад проектної документації з вогнезахисту в Україні відсутня. Однак, в більшості своїй фахівці в галузі пожежної безпеки та органи інспектування вважають правильне складання проекту проведення вогнезахисних робіт, однією з головних складових протипожежних заходів об’єкта будівництва.

 
Основні етапи проектування вогнезахисту

Проектування систем вогнезахисту для будівельних конструкцій передбачає розробку проектної документації для будівель і споруд, яка здійснюється в декілька етапів:

 • складання технічного завдання та техніко-економічного обґрунтування заходів з вогнезахисту, в якому позначаються основні параметри вогнезахисних робіт: необхідний клас вогнестійкості конструкцій (група вогнезахисної ефективності для дерев’яних конструкцій або інші показники пожежної небезпеки речовин і матеріалів), система вогнезахисту із зазначенням грунтувальних і покривних матеріалів, найменування матеріалу для вогнезахисту та товщина реактивного або пасивного вогнезахисного покриття, які відповідають необхідним параметрам з вогнезахисту, необхідні температурні та вологосні умови нанесення матеріалу та умови його експлуатації;
 • створення попереднього технічного проекту та складання кошторисної документації на вогнезахисні роботи;
 • розробка проекту проведення робіт з вогнезахисту.
Проект проведення робіт з вогнезахисту

1. Пояснювальна записка. Ця частина проекту повинна містити:

 • загальні положення вогнезахисту, ступеня вогнестійкості будинку, прийняті класи вогнестійкості будівельних конструкцій та групи вогнезахисної ефективності (у разі вогнезахисту дерев’яних конструкцій);
 • обгрунтування застосування конкретного вогнезахисного матеріалу із зазначенням технічної документації виробника (позначення і найменування нормативного документа, відповідно до якого проводиться засіб вогнезахисту), сертифікат відповідності на застосовуваний вогнезахисний матеріал і (або), при необхідності, протокол вогневих випробувань;
 • основні фізико-хімічні характеристики запроектованого вогнезахисного матеріалу, умови і терміни його експлуатації; опис виконання вогнезахисних робіт з посиланням на регламент робіт з вогнезахисту в частині технології робіт: підготовка поверхні конструкцій, при необхідності визначення допустимих видів грунтувальних покриттів і захисних покривних матеріалів, докладний опис інструкції по застосуванню з конкретними рішеннями питань охорони праці;
 • розрахункова частина, в якій наводиться розрахунок площі поверхні конструкцій, яка підлягає вогнезахисту та розрахунок витрат вогнезахисного матеріалу. Обсяг вогнезахисних робіт розраховується в квадратних метрах поверхні, що вогнезахищається за кресленнями та специфікаціями елементів конструкцій з урахуванням фасонних виробів.

 

2. Креслення конструкцій та об’єктів вогнезахисту, будівель (споруд, приміщень), в яких розташовані об’єкти вогнезахисту (в разі виконання проекту не в складі проектно-кошторисної документації на об’єкт у цілому).

 

3. Обов’язкові додатки:

 • копія сертифіката відповідності на запроектований вогнезахисний матеріал;
 • копія висновку санітарно-гігієнічної експертизи на вогнезахисний матеріал;
 • копія регламенту робіт з вогнезахисту на запроектований вогнезахисний матеріал;
 • копія ліцензії суб’єкта господарювання – розробника проекту.

Наша компанія розробляє передпроектні рішення щодо застосування матеріалів «Ammokote», складає проекти проведення вогнезахисних робіт, і, в разі необхідності, проходить експертизу проектної документації.

 

bannerbanner