phone
 • Рівне
 • Львів
 • Запоріжжя
 • Дніпро
 • Вінниця
 • Київ
 • Харків
Рівне+38 050 603 00 62
info@kovlargroup.com

ПОСЛУГИ

Головна Проектування робіт з вогнезахисту

Проектування робіт з вогнезахисту

26 грудня 2018 року Міністерством внутрішніх справ України було підписано наказ №1064 «Про затвердження правил з вогнезахисту», які вступили в дію 05 квітня 2019 року. Згідно п.1 Розділу V «Виконання робіт з вогнезахисту» eсі роботи, пов’язані з нанесенням вогнезахисту – фарбування, оштукатурювання, облицювання, монтаж вогнезахисних матеріалів, покриттів і виробів виконуються суб’єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію (згідно з вимогами Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України №852 від 23.11.2016 р. «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»), а також на підставі проєктної документації, розробленої та затвердженої відповідно до вимог чинного законодавства.

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ

Проєктування вогнезахисних заходів (вогнезахисних робіт) для підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій або зниження пожежонебезпечних характеристик будівельних матеріалів і виробів означає розробку проєктної документації для будівель і споруд, яка здійснюється в кілька етапів:

   • складання технічного завдання замовником за підписом головного інженера проєкту (ГИПа) і техніко-економічного обґрунтування заходів з вогнезахисту, в якому позначаються основні параметри вогнезахисних робіт: необхідний клас вогнестійкості конструкцій (група вогнезахисної ефективності для дерев’яних конструкцій або інші показники пожежної небезпеки виробів і матеріалів) , система вогнезахисту із зазначенням ґрунтувальних і покривних матеріалів, найменування матеріалу для вогнезахисту та товщина реактивного або пасивного вогнезахисного покриття, які відповідають необхідним параметрам з вогнезахисту, необхідні температури та вологість умов застосування матеріалу та умови його експлуатації;
   • розробка попереднього технічного прєкту та складання кошторисної документації на вогнезахисні роботи;
   • розробка проєкту проведення робіт з вогнезахисту.

 

ПРОЄКТ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ВОГНЕЗАХИСТУ

   1. Пояснювальна записка. Ця частина проєкту повинна містити:
    • загальні положення вогнезахисту, ступеня вогнестійкості будинку, прийняті класи вогнестійкості будівельних конструкцій, група вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363 для дерев’яних конструкцій, інші пожежонебезпечні характеристики виробів і матеріалів, такі як – групи горючості, займистості, димоутворення, токсичності продуктів термодеструкції, поширення полум’я для будівельних матеріалів і конструкцій;
    • обґрунтування застосування обраного вогнезахисного матеріалу із зазначенням технічної документації виробника (позначення і найменування нормативного документа, відповідно до якого виробляється вогнезахисна суміш), сертифікат відповідності, протокол випробувань або будь-який інший документ відповідно до чинного законодавства, який підтверджує вогнезахисну ефективність і право застосування на об’єкті будівництва;
    • основні фізико-хімічні характеристики запроєктованого вогнезахисного матеріалу, умови та терміни його експлуатації; опис виконання вогнезахисних робіт з посиланням на регламент робіт з вогнезахисту в частині технології проведення робіт: підготовки поверхні конструкцій, за необхідності визначення видів ґрунтувальних покриттів і захисних покривних матеріалів, параметри контролю якості виконання вогнезахисних робіт, а також докладний опис інструкції по застосуванню з описами вимог з охорони праці та пожежної безпеки;
    • розрахункова частина, в якій наводиться розрахунок площі поверхні конструкцій, що підлягає вогнезахисної обробці та розрахунок витрат вогнезахисного матеріалу з урахуванням регламентованих втрат при нанесенні. Обсяг вогнезахисних робіт розраховується в квадратних метрах поверхні, що покривається за кресленнями та специфікаціями елементів конструкцій з урахуванням фасонних виробів.
  •  

   1. Креслення конструкцій та об’єктів вогнезахисту.Ця частина проекту повинна містити комплект креслень будівель (споруд, приміщень), в яких розташовані об’єкти вогнезахисту (в разі виконання проекту не в складі проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва в цілому), відповідно до яких можна зробити висновок про обсяги робіт з вогнезахисту та коректності їх проектування та виконання
   2.  

   3.  Обов’язкові додатки:
      • технічне завдання на вогнезахисні роботи;
      • кваліфікаційний сертифікат фахівця, з правом проведення даного виду проектних робіт – розробника проекту проведення робіт з вогнезахисту;
      • копія сертифіката відповідності на запроектований вогнезахисний матеріал або будь-якого іншого документа, що підтверджує вогнезахисну ефективність і право застосування відповідно до чинного законодавства;
      • копія висновку санітарно-гігієнічної експертизи на вогнезахисний матеріал;
      • копія регламенту робіт з вогнезахисту на запроектований вогнезахисний матеріал;
      • відповідні креслення об’єкту будівництва.

     

    Наша компанія розробляє передпроектні рішення щодо застосування матеріалів Ammokote, розраховує вартість і терміни проведення вогнезахисних робіт, здійснює порівняльний аналіз протипожежних заходів (вогнезахисних робіт) на вогнезахисних матеріалах, присутніх на ринку України (Фенікс, Promapaint, Promat, Promatect, Defender (Дефендер), Defens (Дефенс), Ендотерм, Nullifire) складає проекти проведення робіт з вогнезахисту, і, в разі необхідності, проходить експертизу проектної документації.

     

bannerbanner