phone
 • Kijów
 • Winnica
 • Dniepr
 • Zaporoże
 • Lwów
 • Charków
 • Równe
Kijów+38 044 331 24 30 +38 067 323 24 30
info@kovlargroup.com

PRODUKCJA

GŁÓWNA STRONA Ochrona ogniowa Powiązane materiały i produkty Uniwersalny detergent Ammokote CLEANER

Uniwersalny detergent Ammokote CLEANER

2

Ammokote CLEANER jest środkiem do mycia sadzy, sadzy, sadzy smolistej z powierzchni stalowych, betonowych, drewnianych, szklanych, plastikowych. Produkt jest wodnym roztworem niejonowych detergentów oraz nieszkodliwych aktywnych substancji organicznych i nieorganicznych.

 

Ammokote CLEANER to niskotoksyczny produkt o wyjątkowej zdolności rozpuszczania produktów spalania (sadza, sadza, sadza), dymu i żywic organicznych, zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych. Nie zawiera rozpuszczalników węglowodorowych, fosforanów, silikonów i jonowych środków powierzchniowo czynnych, ulega biodegradacji i minimalizuje zagrożenie dla personelu.

 

Ammokote CLEANER zaleca się stosować:

 • podczas przygotowywania do ognioodpornej obróbki konstrukcji budowlanych, które zostały dotknięte produktami spalania w domach i budynkach;
 • do czyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń olejowych i naftowych;
 • do czyszczenia zbiorników, zbiorników, rurociągów z zanieczyszczeń mineralnych, smolistych, asfaltowo-bitumicznych, parafinowych;
 • do usuwania zadymionych osadów smolistych, trwałych pozostałości tłuszczów i białek na urządzeniach przemysłu spożywczego;
 • do czyszczenia komór wędzarniczych, sprzętu grillowego, rur kominowych itp.
 • Charakterystyka
 • Certyfikaty i dokumentacja
Charakterystyka
Charakterystyka fizykochemiczna
Nazwa wskaźnika Znaczenie
Wygląd Przezroczysta lub opalizująca ciecz o żółtym odcieniu
Gęstość, g/ml 1,0-1,1
pH 12-13


Warunki stosowania: w temperaturze +5°С i wilgotności względnej powietrza do 100%.

Certyfikaty i dokumentacja
banner banner
Prosi wypełnijcz Wasz E - mail i na niego automatycznie będzie wysłany ceny na produkcję Ammokote
Uniwersalny detergent Ammokote CLEANER
FUCKER
Uniwersalny detergent Uniwersalny detergent×