phone
 • Рівне
 • Львів
 • Запоріжжя
 • Дніпро
 • Вінниця
 • Київ
 • Харків
Рівне+38 050 603 00 62
info@kovlargroup.com

ІНФОЦЕНТР

Головна Статті Термін служби вогнезахисних покриттів що спучуються

Термін служби вогнезахисних покриттів що спучуються

1
11.10.2015

Термін служби вогнезахисних інтумесцентних покриттів вже давно перестає бути естетичної проблемою

З урахуванням того, що такі покриття в Україні масштабно почали застосовуватися 10-15 років тому (а це з представленого вище матеріалу – середній термін їх працездатності в найсприятливіших умовах: УХЛ4, С1, С2), то настав час звернути дуже серйозну увагу як на питання перевірки вогнезахисної ефективності експлуатованих покриттів, так і на питання розробки єдиного державного стандарту для прогнозування довговічності вогнезахисних матеріалів.

 

На написання цієї статті авторів наштовхнули дві взаємопов’язані обставини. Перша, – незважаючи на тривале застосування в Україні вогнезахисних покриттів що спучуються, в країні відсутні єдині стандарти щодо визначення довговічності цих матеріалів. І друга, чинний Сертифікат відповідності UA1.016.0024620-09 від 28 квітня 2009 року на вогнезахисну речовину «Фенікс СТС», виданий Державним Центром сертифікації МНС України. У цьому сертифікаті присутні дві фрази такого змісту: «Гарантійний срок служби вогнезахісної Речовини «Фенікс СТС»не перевірявся за відсутністю вимог нормативної документації», а трохи нижче: «Гарантійний срок служби вогнезахісної Речовини «Фенікс СТС» відповідно до декларації ТОВ А + В «Балтика» (Росія) складає 30 (тридцять) років». З одного боку, фраза про відсутність нормативної документації хоч і спірна (при затвердженні Регламентів з вогнезахисної обробки Держдепартаменті пожежної безпеки МНС України вказівку термінів служби вогнезахисних матеріалів є обов’язковою умовою), але зрозуміла. А з іншого, узаконений вищим дозвільним органом держави в галузі пожежної безпеки термін експлуатації покриття «Фенікс СТС» зі слів виробника викликає глибокий подив з розсудом порушення існуючої нормативної бази.

 

Історія питання

Завдання розробки в Україні нормативного документа щодо визначення служби експлуатації вогнезахисних покриттів для будівельних конструкцій була поставлена ​​мінімум три роки назад в рамках нарад представників Держдепартаменту пожежної безпеки, УкрНДІПБ, Державного Центру сертифікації та інших зацікавлених осіб з числа виробників і продавців вогнезахисних матеріалів в Україні. На останній з нарад було вирішено адаптувати (читай – перевести з іноземних мов) нормативні європейські документи з питання визначення терміну служби вогнезахисних покриттів з урахуванням рекомендацій з боку учасників ринку вогнезахисту України.

Нижче наводяться витяги з тексту листа директора НПП «Спецматеріали» Дріжда Л.П. на адресу начальника Державного центру сертифікації Приймаченко В.І. від 21.01.09 р, в якому окреслено основні підходи і положення по розробці єдиного державного стандарту.

«У відповідь на Ваш лист № 1194 від 29.12.08 щодо розробки нормативного документа щодо визначення служби експлуатації вогнезахисних покриттів для будівельних конструкцій пропонуємо наступне.

Для встановлення терміну експлуатації вогнезахисних матеріалів (тонкошарових лакофарбових, теплоізоляційних штукатурок, просочень) для металевих і дерев’яних конструкцій використовувати два незалежних підходу.

 

Прискорені кліматичні випробування

Термін експлуатації вогнезахисних покриттів для металевих і дерев’яних конструкцій визначається методом прискорених кліматичних випробувань згідно з ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС «Покриття лакофарбові. Загальні вимоги та методи випробувань на стійкість до дії кліматичних чинників». Випробування вогнезахисних покриттів для металу проводять на металевих пластинах, як описано в ГОСТ 9.401-91. Випробування вогнезахисних покриттів і просочень для деревини проводять на дерев’яних брусках, забарвлених по ГОСТ 16363-98. Випробування проводяться у відповідності циклами штучного старіння за ГОСТ 9.401-91 згідно з методом, вказаним Виробником вогнезахисного покриття. Під час випробувань зразки періодично висушуються до постійної маси і піддаються випробуванням на вогнезахисну ефективність за такими параметрами.

Для вогнезахисних покриттів типу що спучуються металевих конструкцій визначається коефіцієнт спучування покриття за «Методикою випробувань по визначенню коефіцієнта спучування вогнезахисних покриттів і матеріалів» або використовується спосіб визначення межі вогнестійкості, що дозволяє порівняти його з даними контрольного зразка.

Для покриттів, в основі яких лежить метод пасивного вогнезахисту (плити, штукатурки, облицювання і т.д.) визначається цілісність покриттів: розтріскування, розшарування і при необхідності – адгезія до металевої поверхні.

Для покриттів дерев’яних конструкцій контролюють втрату маси зразка за ГОСТ 16363-98.

Отримані результати випробувань звіряються з якісними показниками контрольних зразків, які не піддавалися кліматичним випробуванням. Вогнезахисні властивості покриття вважаються збереженими при дотриманні наступних умов:

– коефіцієнт спучування вогнезахисного покриття після кліматичних випробувань відрізняється від нормованого виробником коефіцієнта спучування не більше ніж на 20%, а межа вогнестійкості – не більше ніж на 10% у бік зменшення (для металевих конструкцій);

– втрата маси моделі при визначенні вогнезахисних властивостей покриття не вище 9% (для дерев’яних конструкцій).

Покриття вважається таким, що витримало випробування на штучне старіння, якщо після певної кількості циклів зберігається його цілісність (відсутні тріщини, руйнування, відшарування і т.п.) і вогнезахисна ефективність. Випробування проводяться в спеціалізованих акредитованих лабораторіях з оформленням Протоколу, в якому повинні бути вказані визначений згідно з ГОСТ 9.401-91 термін експлуатації і умови експлуатації, а також показники вогнезахисної ефективності покриття в кінці випробувань. Не виключається визначення терміну експлуатації вогнезахисного покриття для металевих і дерев’яних конструкцій згідно стандарту ISO 12944:1998.

 

Визначення терміну служби покриття в умовах експлуатації (натурні випробування). Для визначення терміну служби вогнезахисного покриття в реальних умовах експлуатації одночасно з вогнезахисною обробкою об’єкта готують зразки з вогнезахисним покриттям: при фарбуванні дерев’яних конструкцій – 10 дерев’яних брусків, підготовлених по ГОСТ 16363-98; при фарбуванні металевих конструкцій – 10 пластин з розмірами 50х50 мм і товщиною до 1 мм. При визначенні терміну служби вогнезахисного покриття пасивної дії, зразки на об’єктах не закладаються, а ведеться моніторинг зовнішнього вигляду всього об’єкта вогнезахисту. Зразки зберігають на об’єктах (в тих же приміщеннях), які піддавалися вогнезахисній обробці і де експлуатується вогнезахисне покриття в підвішеному становищі, не допускаючи дотику з іншими поверхнями. При виникненні змін у покритті – відслонень покриття від підкладки, здуття, розтріскувань, нальотів, відмінних за забарвленням від кольору покриття, необхідно на 2-х зразках покриття зробити два паралельних контрольних випробування за такими показниками:

для дерев’яних конструкцій – втрата маси моделі при визначенні вогнезахисних властивостей для деревини по ГОСТ 16363-98;

для металевих конструкцій забарвлених фарбами що спучуються:

– адгезія покриття;

– визначення коефіцієнта спучування покриття за «Методикою випробувань по визначенню коефіцієнта спучування вогнезахисних покриттів і матеріалів».

Отримані результати випробувань звіряються з якісними показниками по «Паспорту якості» заводу-виготовлювача». Необхідно відзначити, що це лист, залишений без відповіді і без відповідних дій з боку структур пожежної безпеки, не містить будь-яких революційних пропозицій в області визначення терміну служби вогнезахисних покриттів. У ньому лише озвучена головна вимога до зразків покриттів після проходження циклу прискорених кліматичних випробувань – збереження вогнезахисних властивостей покриття, а не збереження зовнішнього вигляду при можливій втраті вогнезахисних властивостей. Ідея визначення вогнезахисної ефективності покриття в процесі проведення прискорених кліматичних випробувань, а також проведення натурних випробувань не нова і неодноразово озвучувалася у відкритій пресі [1 – 4], проте до цих пір знайшла в Україні дуже обмежене застосування. Проте, науково-дослідні роботи УкрНДІПБ, НВП «Спецматеріали», ТОВ «Захист-Центр» по вивченню впливу зовнішніх факторів на властивості засобів вогнезахисту дозволяють зробити ряд важливих висновків, корисних для розробки методик з прогнозування терміну служби вогнезахисних покриттів.

 

1. Ефект вогнезахисту покриття може бути втрачений з часом повністю або частково без змін зовнішнього вигляду покриття. Детальне обговорення цього питання міститься в роботі Т. Кузнєцової [1], де розглянуто вплив умов експлуатації та процесу природного старіння на міцність і вогнезахисні властивості інтумесцентного покриття «УКРТЕРМ М2». Проведені експерименти показали, що збільшуючи свої властивості міцності без видимих ​​змін зовнішнього вигляду, маси і товщини, покриття «УКРТЕРМ М2» при експозиції в кліматичних умовах морської стаціонарної платформи за 15 місяців практично повністю втрачає свої вогнезахисні властивості, про що свідчить зниження коефіцієнта спучування з 28 до 5. Цей факт є цілком зрозумілим, оскільки нестійкість покриттів інтумесцентного типу до дії вологи відома і цілком з’ясовна. У вологих умовах відбувається вимивання з покриття водорозчинних компонентів, що призводить до дисбалансу рецептури, а, відповідно, і до порушення механізмів очікуваних хімічних процесів при впливі температури. В роботі [1] містяться дані, які ставлять під сумніви тривалі терміни експлуатації інтумесцентних покриттів навіть за умови експлуатації в найсприятливіших умовах. Коефіцієнт спучування контрольних зразків, які зберігалися в приміщенні без доступу світла при температурі 20° С і вологості повітря, що не перевищує 80%, знизився за 15 місяців в 3 рази! Розуміючи ту обставину, що коефіцієнт спучування не може служити основним критерієм межі вогнестійкості, тим не менш, зниження коефіцієнта спучування свідчить про зміни рецептурних і технологічних параметрів покриття, які відбуваються з часом навіть без істотного впливу зовнішніх факторів.

 

2. Найбільш достовірну інформацію про терміни служби вогнезахисного покриття можливо отримати тільки при проведенні натурних випробувань. Аналіз існуючих методів прогнозування терміну служби лакофарбових вогнезахисних покриттів з використанням відомих ГОСТ 9.401-91, ГОСТ 15140-78, показує умовність адаптації цих методик до досліджень вогнезахисних покриттів, перш за все, через товщину останніх, яка мінімум в 5 разів перевищує встановлену ГОСТ 15140-78 [2]. З іншого боку, існуюче згідно з наведеним ГОСТам випробувальне обладнання (кліматичні камери), не дозволяє проводити прискорені випробування зразків металоконструкцій, передбачених для визначення параметрів вогнестійкості. Тому для визначення довговічності вогнезахисного покриття пропонується проведення натурних кліматичних випробувань з урахуванням умов їх експлуатації [2, 3]. Проблема натурних випробувань покриттів для дерев’яних конструкцій дуже детально досліджена в роботах С.В. Жартовський і співавт. [3]. Пропонований підхід для встановлення терміну служби просочень і покриттів для деревини із закладкою зразків в умовах експлуатації з подальшим їх випробуванням по ГОСТ 16363-98, не викликає сумнівів як у частині суворого обліку всього комплексу дії умов реального клімату і атмосфери, так і в частині проведення нормативних вогневих випробувань. Однак стосовно до металоконструкцій, натурні випробування виглядають досить трудомісткою і витратною процедурою, особливо, якщо мова йде про різні умови експлуатації, а також про відстеження динаміки зміни меж вогнестійкості з плином часу. За найскромнішими розрахунками, мова йде про виготовлення, багаторазове транспортування і закладку мінімум 30 колон для випробування їх по ДСТУ Б В.1.1-14: 2007 через певні проміжки часу. Проте, в Україні такий досвід є. Згідно з угодою № 102-03 від 30.04.03 р між НПП «Спецматеріали» і УкрНДІПБ, проводяться натурні випробування по визначенню термінів служби вогнезахисного покриття «Ендотерм ХТ-150» на дерев’яних зразках (ГОСТ 16363-98) і металевих колонах квадратного перетину висотою 2 м. Металеві колони зберігаються з 2003 року на території випробувального центру ТОВ «Тест» (м.Київ), а дерев’яні зразки -на випробувальному полігоні УкрНДІПБ. Регулярно проводиться зовнішній огляд зразків і вогневі випробування згідно ДСТУ БВ.1.1-4-98 і ГОСТ 16363-98. За результатами цих випробувань (табл. 1) можна констатувати, що протягом 8 років покриття «Ендотерм ХТ-150» зберігає вогнезахисні властивості при категорії розміщення У2. Тривалий термін експлуатації покриття «Ендотерм ХТ-150» навіть в несприятливих умовах (перепади температур, підвищена вологість) пов’язаний, перш за все, з тим, що в його склад входять хімічно і атмосферостійка сполука (Хлорсульфірованний поліетилен) і графіт що терморозширюється, структуруючі та антикорозійні властивості якого були неодноразово підтверджені [5].

 

Дерев’яні зразки

Металеві колони

Дата

випробувань

Витрата

сухого

покриття, г/м2

Втрата

маси, %

Дата

випробувань

Товщина покриття, мм

Межа вогнестійкості, хв

27.08.03

296,1

3

29.10.03

3,66

39

31.08.04

110,0

244,0

5

4

17.03.04

3,80

43

17.08.05

248,4

5

04.11.04

3,60

36

15.03.11

250,2

4

17.06.05

3,49

37

 

 

 

11.03.11

3,72

40

Таблиця 1. Вогнезахисна ефективність покриття «Ендотерм ХТ-150» протягом часу

 

 

 

Покрытие

Толщина, мм

Метод ускоренных испытаний

Огнезащитная эффективность

Срок (условия) эксплуатации

1

«Nullifire S707-60» контрольный обр.

1,13

 

76,5 мин *

 

«Nullifire S707-60»[6]

1,13

ETAG-18 Part

2, Z2, 21 цикл

72,6 мин *

10 лет (С1, С2)

2

«Эндотерм170205» контрольный обр.

1,63

 

11,6 **

 

 

3

«Эндотерм 170205»

 

1,63

ГОСТ 9.401-91,

метод 5,

30 циклов

 

12,3 **

5 – 10 лет (У2, У3)

 

4

 

«Феникс СТС» [7]

 

0,90

ГОСТ 9.401-91,

метод 1,

100 циклов

Не проверялась

30 лет (УХЛ4,О4,В4)

 

5

«Огракс ВСК-1» Эмаль ЭП-5285 [8 ]

 

1,00

ГОСТ 9.401-91,

метод 1,

75 циклов

Не проверялась

30 лет (УХЛ4, О4)

Таблиця 2. Результати вогнезахисної ефективності покриттів після прискорених кліматичних випробувань

 

3. Для розробки державного стандарту щодо визначення терміну служби вогнезахисних покриттів необхідно використовувати європейський досвід. В даний час, як випливає з технічної документації на представлені в Україні вогнезахисні покриття, тільки невелика їх частина випробувана на довговічність з урахуванням визначення збереження вогнезахисної ефективності в умовах експлуатації. Це в першу чергу покриття «Nullifire S707-60 Waterbrne Base» яке була випробувано в лабораторії Warringtonfire (Великобританія) згідно з положенням «ETAG-18 Part 2: Reactive coatings for fire protection of steel elements» (ETAG-18 Частина 2: Спучуються покриття для вогнезахисту сталевих конструкцій), а також покриття торгової марки «Ендотерм», термін служби яких перевіряється за методикою, спеціально розробленою лабораторією «Антикор-Дон» Донбаської державної академії будівництва і архітектури. До таких покриттів слід віднести і просочення для деревини під торговою маркою «ДСА», термін служби яких перевірявся по бездоганним методикам [3]. Про підходи до визначення терміну служби інших вогнезахисних покриттів, представлених на ринку України, автору невідомо, оскільки така інформація відсутня і у відкритій пресі, і на сайтах виробників. Основна відмінність випробувань на довговічність покриттів «Ендотерм» і «Nullifire», як випливає з протоколів випробувань, складається в методах визначення збереження вогнезахисної ефективності покриття в процесі циклічних кліматичних випробувань. У лабораторії Warringtonfire відповідно до «ETAG-18 Part 2: Reactive coatings for fire protection of steel elements» після проведення прискорених випробувань за схемою Z2 визначають межу вогнестійкості зразка металоконструкції по стандарту BS476: Part 20: 1987 «Fire tests on building materials and structures. Method for determination of the fire resistance of elements of construction», який дає однозначну відповідь на питання: «Яка межа вогнестійкості забезпечує покриття після впливу факторів, що моделюють передбачувані умови експлуатації?» (Табл. 2). При випробуванні терміну служби покриттів «Ендотерм» по ГОСТ 9.401-91 збереження вогнезахисної ефективності покриття підтверджувалося коефіцієнтом спучування, який залишався незмінним після кожного циклу кліматичних випробувань. Однак такий метод є лише непрямим підтвердженням наявності самого процесу спучування покриття, яке може бути стабільним за рахунок сорбції води при проведенні випробувань в умовах підвищеної вологості, але аж ніяк не гарантією збереження межі вогнестійкості конструкції при порівнянні з контрольними зразками. З іншого боку, відсутність будь-яких випробувань по вогнезахисній ефективності в процесі старіння покриття (№№ 4, 5, табл. 2) при гарантії терміну служби покриття 30 років викликає великі сумніви в самому терміні служби, особливо з огляду на вищевикладені дослідження [1].

 

4. Умови експлуатації вогнезахисного покриття. Проблема оцінки довговічності вогнезахисного покриття, а, відповідно, і грамотного вибору методики випробувань, тісно пов’язана з декларованими умовами експлуатації покриття. У таблиці 3 наведені типові позначення категорій розміщення відповідно до стандартів ISO 12944-2, ISO 9223 і ГОСТ 9.104-79 і ГОСТ 9.032-74 для умов помірного клімату, в яких можуть експлуатуватися вогнезахисні покриття в Україні. І чітке визначення умов експлуатації має бути неодмінним атрибутом документа, який декларує термін служби вогнезахисного покриття.

 

Категории коррозии

По стандарту ISO 12944-2 и ISO 9223

Категории размещения

По ГОСТ 9.104 и ГОСТ 9.032

снаружи

внутри

 

С1

 

Обогреваемые здания с нейтральной атмосферой, например: офисы, магазины, школы, гостиницы.

У1

На открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района).

 

 

С2 слабая

Атмосфера с незначительным загрязнением. В основном сельские районы.

Неотапливаемые здания, где выступает конденсация, например: склады, спортзалы.

У2

Под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха не существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха.

С3

умеренная

Атмосфера города и промышленных зон. Умеренное загрязнение двуокисью серы.

Производственные помещения с высокой влажностью и слабым загрязнением воздуха, например: по производству продуктов питания, пивоварни, молокозаводы.

У3

Закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

С4

сильная

Промышленные районы и побережье

с умеренной концентрацией солей.

Химические сооружения, бассейны, домики над водой.

У4

Помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемые подземные помещения.

С5-I очень сильная (промышленная)

Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой.

Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и сильным загрязнением.

У5

Помещения с повышенной влажностью, например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях.

C5-M

очень

сильная

(море)

Прибрежные

зоны с высокой

концентрацией

солей.

Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и сильным загрязнением.

 

 

Таблиця 3. Умови експлуатації для помірного клімату

 

У зв’язку з цим фраза з Сертифікату відповідності UA1.016.0024620-09 «Гарантійний срок служби вогнезахисної Речовини «Фенікс СТС» відповідно до декларації ТОВ А + В «Балтика» (Росія) складає 30 (тридцять) років» без вказівки умов експлуатації є, по меншій мірі, свідченням некомпетентності фахівців Центру сертифікації в частині визначення строків експлуатації.

Необхідно відзначити, що у відкритій пресі відомості про порівняльні випробування збереження вогнезахисних властивостей покриття в різних умовах вкрай обмежені. Це пов’язано перш за все з тим, що західні виробники з великою часткою обережності відносяться до прогнозування терміну експлуатації засобів вогнезахисту. Як правило, в технічній документації вказується лише можливість експлуатації вогнезахисного покриття в тій чи іншій категорії розміщення (С1 – С5). Можливо, це пов’язано з тією відповідальністю, яку несе виробник перед споживачем або страховими компаніями в разі виникнення конфліктних ситуацій або страхових випадків. В середньому термін служби зарубіжних вогнезахисних покриттів інтумесцентного типу становить 20 років для умов С2 і 10 років для умов С3 – С5 за умови застосування захисного атмосферо і хімічно стійкого покриття. І тільки на просторах колишнього СНД за результатами прискорених кліматичних випробувань (без визначення вогнезахисних властивостей) вогнезахисні матеріали зберігають свою працездатність протягом 30-50 років для умов УХЛ 4 і не менше 20 років для всіх інших умов. Як правило, ці терміни підтверджуються протоколами випробувань, де присутне приблизно таке речення: «На підставі результатів випробувань покриття протягом 150 циклів по ГОСТ 9.401 метод 5 можна зробити висновок про те, що покриття збереже свої захисні властивості в умовах експлуатації У1 ГОСТ 9.104 на термін не менше 20 років». Але як було показано вище, збереження зовнішнього вигляду не є гарантією працездатності вогнезахисного покриття. Без сумніву, захисний шар, в якості якого рекомендовано застосовувати хімічно стійкі емалі типу ЕП, ХС, ХП, ХВ ​​кардинальним чином рятує ситуацію. Але давайте подивимося, яким є термін експлуатації цих композицій в умовах експлуатації У1: за даними технічних умов, вони зберігають свої властивості в атмосферних умовах не більше 7 – 12 років. На закінчення слід зазначити, що термін служби вогнезахисних інтумесцентних покриттів вже давно перестає бути естетичної проблемою. З урахуванням того, що такі покриття в Україні масштабно почали застосовуватися 10-15 років тому (а це з представленого вище матеріалу – середній термін їх працездатності в найсприятливіших умовах: УХЛ4, С1, С2), то настав час звернути дуже серйозну увагу як на питання перевірки вогнезахисної ефективності експлуатованих покриттів, так і на питання розробки єдиного державного стандарту для прогнозування довговічності вогнезахисних матеріалів.

 

* BS476: Part 20: 1987 «Fire tests on building materials and structures. Method for determination of the fire resistance of elements of construction».

** «Методика випробувань за визначенням коефіцієнта спучування вогнезахисних матеріалів» за методом Б.

 

 

Література.

 1. Кузнецова Т.А., Науковий вісник УкрНДІПБ, 2007, № 2 (16), с. 125-128
 2. Гайковая О.Н. «Будівництво та техногенна безпека», 2007, вып. 22, с. 14-19
 3. Жартовський С.В. «Пожежна безпека: теорія і практика», 2010, № 5, с. 36-55
 4. Вахітова Л.Н., Фещенко П.А., Лапушкін М.П., Калафат К.В., «Будівництво України», 2007, № 2. с. 8-12
 5. WF Report № 167991. Warringtonfire, 2008.
 6. Протокол испытаний № 18/05. Аккредитованный центр климатических испытаний ИПЭЭ РАН.
 7. Протокол испытаний № 0.97/10. Испытательный центр «Ромхимтест».

 

Вахитова Л.Н.,
старший науковий співробітник

Інфо НАН України,
Лапушкін М.П.,
заступник директора з якості продукції

НПП «Спецматеріали»,

Калафат К.В.,
директор ТОВ «Донстройтест»

 

За матеріалами журналу “F+S: технологии безопасности

и противопожарной защиты” № 2 (50) 2011

 

Завантажити статтю

Інші Статті
bannerbanner
Термін служби вогнезахисних покриттів що спучуються
краска огнезащитная, огнезащита металлоконструкций, противопожарная краска, огнезащитная краска +по металлу, огнестойкая краска, краска огнезащитная сертификат, вспучивающиеся краски, огнезащитная краска +по дереву, противопожарная краска +по металлу, краска огнезащитная вспучивающаяся, огнезащитная краска +для металлоконструкций краска амокоте, краска ammokote, краска amokote, краска аммокоте, противопожарная краска для дымовых труб, противопожарная краска для воздуховодов, противопожарная краска для крыши, противопожарная краска для гипсокартона, противопожарная краска для арматуры, противопожарная краска для дверей, противопожарная краска для складов, противопожарная краска для окон, противопожарная краска для фанеры, противопожарная краска для стали, противопожарная краска для кровли, противопожарная краска для сооружений, противопожарная краска для предприятий, краска огнезащитная цена в ташкенте, краска огнезащитная джокер цена, огнезащитная краска феникс ств цена, огнезащитная краска термобарьер купить, огнезащитная краска джокер-521 цена, краска огнезащитная цена, краска огнезащитная феникс стс, краска огнезащитная аквест01в, краска огнезащитная авангард, краска огнезащитная армофайер, краска огнезащитная азнар, краска огнезащитная аквест911, краска огнезащитная армофайер цена, краска огнезащитная бирсс огнестоп, краска огнезащитная бирсс огнестоп цена, краска огнезащитная бока кинзоки, краска огнезащитная барьер 87, краска огнезащитная белая озк45, огнезащитная краска бирлик, огнезащитная краска барьер, краска огнезащитная вуп2, краска огнезащитная вуп2 сертификат, краска огнезащитная вспучивающаяся, краска огнезащитная вуп2 цена, краска огнезащитная вуп2 расход, краска огнезащитная вуп2к, краска огнезащитная вуп2д, огнезащитная краска для гипсокартона, огнезащитная краска гост, краска огнезащитная для воздуховодов, краска огнезащитная джокер м, огнезащитная краска апитерм зима, краска огнезащитная кл1 цена, краска огнезащитная кл1, краска огнезащитная купить, краска огнезащитная кл 2 цена, краска огнезащитная кл1в, краска огнезащитная кл2, краска огнезащитная кедр, краска огнезащитная термобарьер, краска огнезащитная уникум, краска огнезащитная озк01, краска огнезащитная леруа мерлен, огнезащитная краска легир, огнезащитная краска лидер, огнезащитная краска маршал, джокер м огнезащитная краска, краска аквест-911 огнезащитная 25 кг, краска огнезащитная вуп-2 цена, краска огнезащитная вуп-2 сертификат, краска огнезащитная вуп-2 расход, краска огнезащитная вуп-2к, краска огнезащитная вуп-2д, огнезащитная краска вуп-2б, огнезащитная краска вуп-2, огнезащитная краска вуп-2д, огнезащитная вспучивающаяся краска термобарьер, огнезащитная вспучивающаяся краска цена, краска огнезащитная вуп-2, огнезащитная краска для оцинкованных воздуховодов, огнезащитная краска джокер-м сертификат, огнезащитная краска джокер-м расход, краска огнезащитная кл-1 цена, краска огнезащитная кл-1в, краска огнезащитная купить в алматы, огнезащитная краска купить в новосибирске, огнезащитная краска купить уфа, огнезащитная краска купить минск, огнезащитная краска купить в омске, огнезащитная краска купить пермь, огнезащитная краска купить владивосток, огнезащитная краска кедр-мет-к, огнезащитная краска уникум производитель, огнезащитная краска уникум купить, огнезащитная краска озк-01 цена, краска огнезащитная неомид цена, огнезащитная краска огракс-в-ск-1 цена, краска огнезащитная огракс-вв, краска огнезащитная огнеза-вд-к, огнезащитная краска крауз-ультра, огнезащитная краска крауз-ультра цена, огнезащитная краска эврика сертификат, огнезащитная краска титан-р, огнезащитная краска титан цена, огнезащитная краска тексотерм цена, астрам огнезащитная краска, краска огнезащитная неомид, краска огнезащитная неофлэйм 513, краска огнезащитная на водной основе, краска огнезащитная нертекс, огнезащитная краска нертекс цена, огнезащитная краска на органической основе, краска огнезащитная опзмето, краска огнезащитная ограксвв, краска огнезащитная огракс, краска огнезащитная огнезавдк, огнезащитная краска оберег омв, огнезащитная краска озк01 цена, огнезащитная краска огнеза, краска огнезащитная пирекс, огнезащитная краска своими руками, огнезащитная краска феникс расход, краска огнезащитная уникум расход, огнезащитная краска термобарьер расход, огнезащитная краска титанр, огнезащитная краска декотермр, огнезащитная краска краузр, краска огнезащитная состав, краска огнезащитная сертификат, краска огнезащитная стабитерм217, краска огнезащитная стабитерм219, огнезащитная краска уникум сертификат, огнезащитная краска феникс стс цена, краска огнезащитная терма люкс, краска огнезащитная термопен, краска огнезащитная термобарьер цена, краска огнезащитная терма, краска огнезащитная титан, краска огнезащитная технические характеристики, огнезащитная краска тексотерм, краска огнезащитная уникум цена, краска огнезащитная универсальная, краска огнезащитная унитерм asr, огнезащитная краска унипол оп цена, огнезащитная краска унипол, краска огнезащитная феникс, огнезащитная краска феникс ств, огнезащитная краска фризол, огнезащитная краска феникс дб, огнезащитная краска феникс цена, огнезащитная краска эндотерм хт150, огнезащитная краска x flame, огнезащитная краска тексотерм характеристики, краска огнезащитная цвет, огнезащитная краска цена украина, огнезащитная краска что это, огнезащитная краска что такое, огнезащитная краска шымкент, огнезащитная краска 150 минут, огнезащитная краска 120 минут, огнезащитная краска 1 кг, краска огнезащитная кл 1 цена, огнезащитная краска пламкор1, краска огнезащитная вуп3р, огнезащитная краска айсберг 401 цена, огнезащитная краска озк45, огнезащитная краска джокер 522 цена, огнезащитная краска джокер 521, огнезащитная краска джокер521 цена, огнезащитная краска од554, огнезащитная краска вдак502ов neo, огнезащитная краска ammokote ms90, краска аквест911 огнезащитная 25 кг, огнезащитная краска дефендер цена, огнезащитная краска айсберг 101 цена, огнезащитная краска авангард, огнезащитная краска аквест01 цена, огнезащитная краска авангард цена, огнезащитная краска астра м, огнезащитная краска белая, огнезащитная краска вуп2, огнезащитная краска впм2, огнезащитная краска впд, огнезащитная краска для воздуховодов, огнезащитная краска купить, огнезащитная краска краузультра, огнезащитная краска купить спб, огнезащитная краска кл1, огнезащитная краска кедр, огнезащитная краска крауз цена, огнезащитная краска кедрметк, огнезащитная краска терма люкс, огнезащитная краска терма люкс цена, огнезащитная краска мпво, огнезащитная краска на водной основе, огнезащитная краска нертекс, огнезащитная краска неомид, огнезащитная краска на 150 минут, огнезащитная краска огракс, огнезащитная краска озк01, огнезащитная краска оберег, огнезащитная краска ограксвск1 цена, огнезащитная краска огнелат, огнезащитная краска огракс вв, огнезащитная краска прометей, огнезащитная краска для внутренних работ, огнезащитная краска состав, огнезащитная краска спектр, огнезащитная краска сертификат, огнезащитная краска святозар, огнезащитная краска стабитерм 217 цена, огнезащитная краска стабитерм 217, огнезащитная краска самара, огнезащитная краска термобарьер, огнезащитная краска терма, огнезащитная краска титан, огнезащитная краска термобарьер цена, огнезащитная краска термолюкс, огнезащитная краска термобарьер сертификат, огнезащитная краска уникум, огнезащитная краска уфа купить, огнезащитная краска феникс, огнезащитная краска фризол цена, огнезащитная краска файрекс, огнезащитная краска цена, огнезащитная краска это, огнезащитная краска эврика, огнезащитная краска экотерм, огнезащитная краска эврика цена, огнезащитная краска эффа, огнезащитная краска эврика производитель, огнезащитная краска экскалибур, огнезащитная краска айсберг 101, огнезащитная краска озк1, огнезащитная краска пламкор 2, огнезащитная краска вуп2д, огнезащитная краска вуп2б, огнезащитная краска вуп3р, огнезащитная краска аквест911, противопожарная краска для стен, противопожарная краска цена, противопожарная краска для пола, противопожарная краска для стен цена, противопожарная краска состав, противопожарная краска в баллончиках, краска противопожарная купить, противопожарная краска новосибирск, противопожарная порошковая краска, краска крауз цена, краска противопожарная днепр купить, краски огнезащитные, нанесение огнезащитной краски, огнезащита какой слой краски наносить, огнезащитная вспучивающаяся краска, огнезащитная краска в киеве, огнезащитная краска москва, огнезащитной краски, огнезащитные краски, огнезащитные краски покрытия, огнезащитные составы краски, противопожарная краска днепр купить, эпоксидная огнезащитная краска, терморасширяющаяся краска, термостойкая белая краска, термостойкая хром краска, термостойкая хромовая краска, термостойкая хромовая краска купить, термостойкая черная краска, огнезащитная краска, огнезащитная краска джокер м цена, огнезащитная краска джокерм сертификат, огнезащитная краска джокерм расход
краска огнезащитная, огнезащита металлоконструкций, противопожарная краска, огнезащитная краска +по металлу, огнестойкая краска, краска огнезащитная сертификат, вспучивающиеся краски, огнезащитная краска +по дереву, противопожарная краска +по металлу, краска огнезащитная вспучивающаяся, огнезащитная краска +для металлоконструкций краска амокоте, краска ammokote, краска amokote, краска аммокоте, противопожарная краска для дымовых труб, противопожарная краска для воздуховодов, противопожарная краска для крыши, противопожарная краска для гипсокартона, противопожарная краска для арматуры, противопожарная краска для дверей, противопожарная краска для складов, противопожарная краска для окон, противопожарная краска для фанеры, противопожарная краска для стали, противопожарная краска для кровли, противопожарная краска для сооружений, противопожарная краска для предприятий, краска огнезащитная цена в ташкенте, краска огнезащитная джокер цена, огнезащитная краска феникс ств цена, огнезащитная краска термобарьер купить, огнезащитная краска джокер-521 цена, краска огнезащитная цена, краска огнезащитная феникс стс, краска огнезащитная аквест01в, краска огнезащитная авангард, краска огнезащитная армофайер, краска огнезащитная азнар, краска огнезащитная аквест911, краска огнезащитная армофайер цена, краска огнезащитная бирсс огнестоп, краска огнезащитная бирсс огнестоп цена, краска огнезащитная бока кинзоки, краска огнезащитная барьер 87, краска огнезащитная белая озк45, огнезащитная краска бирлик, огнезащитная краска барьер, краска огнезащитная вуп2, краска огнезащитная вуп2 сертификат, краска огнезащитная вспучивающаяся, краска огнезащитная вуп2 цена, краска огнезащитная вуп2 расход, краска огнезащитная вуп2к, краска огнезащитная вуп2д, огнезащитная краска для гипсокартона, огнезащитная краска гост, краска огнезащитная для воздуховодов, краска огнезащитная джокер м, огнезащитная краска апитерм зима, краска огнезащитная кл1 цена, краска огнезащитная кл1, краска огнезащитная купить, краска огнезащитная кл 2 цена, краска огнезащитная кл1в, краска огнезащитная кл2, краска огнезащитная кедр, краска огнезащитная термобарьер, краска огнезащитная уникум, краска огнезащитная озк01, краска огнезащитная леруа мерлен, огнезащитная краска легир, огнезащитная краска лидер, огнезащитная краска маршал, джокер м огнезащитная краска, краска аквест-911 огнезащитная 25 кг, краска огнезащитная вуп-2 цена, краска огнезащитная вуп-2 сертификат, краска огнезащитная вуп-2 расход, краска огнезащитная вуп-2к, краска огнезащитная вуп-2д, огнезащитная краска вуп-2б, огнезащитная краска вуп-2, огнезащитная краска вуп-2д, огнезащитная вспучивающаяся краска термобарьер, огнезащитная вспучивающаяся краска цена, краска огнезащитная вуп-2, огнезащитная краска для оцинкованных воздуховодов, огнезащитная краска джокер-м сертификат, огнезащитная краска джокер-м расход, краска огнезащитная кл-1 цена, краска огнезащитная кл-1в, краска огнезащитная купить в алматы, огнезащитная краска купить в новосибирске, огнезащитная краска купить уфа, огнезащитная краска купить минск, огнезащитная краска купить в омске, огнезащитная краска купить пермь, огнезащитная краска купить владивосток, огнезащитная краска кедр-мет-к, огнезащитная краска уникум производитель, огнезащитная краска уникум купить, огнезащитная краска озк-01 цена, краска огнезащитная неомид цена, огнезащитная краска огракс-в-ск-1 цена, краска огнезащитная огракс-вв, краска огнезащитная огнеза-вд-к, огнезащитная краска крауз-ультра, огнезащитная краска крауз-ультра цена, огнезащитная краска эврика сертификат, огнезащитная краска титан-р, огнезащитная краска титан цена, огнезащитная краска тексотерм цена, астрам огнезащитная краска, краска огнезащитная неомид, краска огнезащитная неофлэйм 513, краска огнезащитная на водной основе, краска огнезащитная нертекс, огнезащитная краска нертекс цена, огнезащитная краска на органической основе, краска огнезащитная опзмето, краска огнезащитная ограксвв, краска огнезащитная огракс, краска огнезащитная огнезавдк, огнезащитная краска оберег омв, огнезащитная краска озк01 цена, огнезащитная краска огнеза, краска огнезащитная пирекс, огнезащитная краска своими руками, огнезащитная краска феникс расход, краска огнезащитная уникум расход, огнезащитная краска термобарьер расход, огнезащитная краска титанр, огнезащитная краска декотермр, огнезащитная краска краузр, краска огнезащитная состав, краска огнезащитная сертификат, краска огнезащитная стабитерм217, краска огнезащитная стабитерм219, огнезащитная краска уникум сертификат, огнезащитная краска феникс стс цена, краска огнезащитная терма люкс, краска огнезащитная термопен, краска огнезащитная термобарьер цена, краска огнезащитная терма, краска огнезащитная титан, краска огнезащитная технические характеристики, огнезащитная краска тексотерм, краска огнезащитная уникум цена, краска огнезащитная универсальная, краска огнезащитная унитерм asr, огнезащитная краска унипол оп цена, огнезащитная краска унипол, краска огнезащитная феникс, огнезащитная краска феникс ств, огнезащитная краска фризол, огнезащитная краска феникс дб, огнезащитная краска феникс цена, огнезащитная краска эндотерм хт150, огнезащитная краска x flame, огнезащитная краска тексотерм характеристики, краска огнезащитная цвет, огнезащитная краска цена украина, огнезащитная краска что это, огнезащитная краска что такое, огнезащитная краска шымкент, огнезащитная краска 150 минут, огнезащитная краска 120 минут, огнезащитная краска 1 кг, краска огнезащитная кл 1 цена, огнезащитная краска пламкор1, краска огнезащитная вуп3р, огнезащитная краска айсберг 401 цена, огнезащитная краска озк45, огнезащитная краска джокер 522 цена, огнезащитная краска джокер 521, огнезащитная краска джокер521 цена, огнезащитная краска од554, огнезащитная краска вдак502ов neo, огнезащитная краска ammokote ms90, краска аквест911 огнезащитная 25 кг, огнезащитная краска дефендер цена, огнезащитная краска айсберг 101 цена, огнезащитная краска авангард, огнезащитная краска аквест01 цена, огнезащитная краска авангард цена, огнезащитная краска астра м, огнезащитная краска белая, огнезащитная краска вуп2, огнезащитная краска впм2, огнезащитная краска впд, огнезащитная краска для воздуховодов, огнезащитная краска купить, огнезащитная краска краузультра, огнезащитная краска купить спб, огнезащитная краска кл1, огнезащитная краска кедр, огнезащитная краска крауз цена, огнезащитная краска кедрметк, огнезащитная краска терма люкс, огнезащитная краска терма люкс цена, огнезащитная краска мпво, огнезащитная краска на водной основе, огнезащитная краска нертекс, огнезащитная краска неомид, огнезащитная краска на 150 минут, огнезащитная краска огракс, огнезащитная краска озк01, огнезащитная краска оберег, огнезащитная краска ограксвск1 цена, огнезащитная краска огнелат, огнезащитная краска огракс вв, огнезащитная краска прометей, огнезащитная краска для внутренних работ, огнезащитная краска состав, огнезащитная краска спектр, огнезащитная краска сертификат, огнезащитная краска святозар, огнезащитная краска стабитерм 217 цена, огнезащитная краска стабитерм 217, огнезащитная краска самара, огнезащитная краска термобарьер, огнезащитная краска терма, огнезащитная краска титан, огнезащитная краска термобарьер цена, огнезащитная краска термолюкс, огнезащитная краска термобарьер сертификат, огнезащитная краска уникум, огнезащитная краска уфа купить, огнезащитная краска феникс, огнезащитная краска фризол цена, огнезащитная краска файрекс, огнезащитная краска цена, огнезащитная краска это, огнезащитная краска эврика, огнезащитная краска экотерм, огнезащитная краска эврика цена, огнезащитная краска эффа, огнезащитная краска эврика производитель, огнезащитная краска экскалибур, огнезащитная краска айсберг 101, огнезащитная краска озк1, огнезащитная краска пламкор 2, огнезащитная краска вуп2д, огнезащитная краска вуп2б, огнезащитная краска вуп3р, огнезащитная краска аквест911, противопожарная краска для стен, противопожарная краска цена, противопожарная краска для пола, противопожарная краска для стен цена, противопожарная краска состав, противопожарная краска в баллончиках, краска противопожарная купить, противопожарная краска новосибирск, противопожарная порошковая краска, краска крауз цена, краска противопожарная днепр купить, краски огнезащитные, нанесение огнезащитной краски, огнезащита какой слой краски наносить, огнезащитная вспучивающаяся краска, огнезащитная краска в киеве, огнезащитная краска москва, огнезащитной краски, огнезащитные краски, огнезащитные краски покрытия, огнезащитные составы краски, противопожарная краска днепр купить, эпоксидная огнезащитная краска, терморасширяющаяся краска, термостойкая белая краска, термостойкая хром краска, термостойкая хромовая краска, термостойкая хромовая краска купить, термостойкая черная краска, огнезащитная краска, огнезащитная краска джокер м цена, огнезащитная краска джокерм сертификат, огнезащитная краска джокерм расход