phone
 • Kijów
 • Winnica
 • Dniepr
 • Zaporoże
 • Lwów
 • Charków
 • Równe
Kijów+38 044 331 24 30 +38 067 323 24 30
info@kovlargroup.com

INFOCENTER

GŁÓWNA STRONA Artykuły Krajowy rynek materiałów ogniochronnych do konstrukcji budowlanych

Krajowy rynek materiałów ogniochronnych do konstrukcji budowlanych

1
16.06.2018

Pożary i ich konsekwencje np. W Domu Związków Zawodowych (2014), na składzie ropy BRSM-Nafta (2015), w obozie dziecięcym w Odessie (2017), powtarzające się pożary na składach amunicji MON (2014 – 2015) wskazują, że obecnie ochrona przeciwpożarowa placów budowy, nawet strategicznych, nie jest priorytetem w rozwoju państwowego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jednocześnie na rynku ukraińskim obecne są prawie […]

Pożary i ich konsekwencje np. W Domu Związków Zawodowych (2014), na składzie ropy BRSM-Nafta (2015), w obozie dziecięcym w Odessie (2017), powtarzające się pożary na składach amunicji MON (2014 – 2015) wskazują, że obecnie ochrona przeciwpożarowa placów budowy, nawet strategicznych, nie jest priorytetem w rozwoju państwowego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jednocześnie na rynku ukraińskim obecne są prawie wszystkie rodzaje materiałów ogniochronnych stosowanych w praktyce światowej.

Trochę teorii

W chwili obecnej podczas budowy niemal każdej nieruchomości komercyjnej prowadzone są prace przeciwpożarowe mające na celu zwiększenie odporności ogniowej niektórych konstrukcji budowlanych lub zmniejszenie zagrożenia pożarowego materiałów budowlanych – drewniane konstrukcje dachowe, materiały wykończeniowe dróg ewakuacyjnych oraz inne. Jak wiadomo, do gaszenia pożaru używane są różne rodzaje materiałów ognioodpornych. Na przykład:

 • do konstrukcji stalowych – farby ogniochronne na bazie wody lub organicznej, mieszanki tynkarskie (spraye), a także płyty ogniochronne;
 • do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji betonowych – trudnopalne masy tynkarskie i płyty;
 • do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych – farby i impregnaty ognioochronne;
 • specjalistyczne materiały do ​​ochrony kanałów wentylacyjnych, okablowania itp.

Pomimo tak wyraźnej funkcjonalności niektórych materiałów, nie jest łatwo zrozumieć bogactwo propozycji i zdecydować, który materiał ogniochronny jest najbardziej skuteczny w konstrukcjach w danym obiekcie. Rozważmy osobno każdą grupę.

Nowoczesne cienkowarstwowe kompozycje pęczniejące (pęczniejące, rozszerzalne termicznie) są farbami o wysokim wypełnieniu, wodnymi lub rozcieńczonymi rozpuszczalnikami organicznymi. Procedura nakładania ich na chronioną konstrukcję nie różni się zbytnio od metod nakładania konwencjonalnych produktów malarskich i lakierniczych. Cienkowarstwowe powłoki zapewniają estetyczny wygląd konstrukcji budowlanych iz reguły nie wymagają dodatkowej obróbki powierzchni farbami ochronnymi i emaliami, jeśli nie przewidują tego wymagania eksploatacyjne.

Ograniczenia stosowania powłok pęczniejących obejmują fakt, że np. W rzadkich przypadkach możliwe jest zapewnienie wysokich wartości granicznych odporności ogniowej. Ponadto powłoki te zawierają w swoim składzie cały kompleks chemikaliów, których produkty termolizy i spalania mogą mieć negatywny wpływ na organizm człowieka i środowisko podczas pożaru. Należy również uważać na używanie takich powłok w otwartej atmosferze, nawet pod szopami, ze względu na ryzyko utraty ich właściwości w warunkach wysokiej wilgotności.

Suche mieszanki budowlane (tynki) ogniochronne to z reguły kompozycja cementowo-wermikulitowa z kompleksem specjalnych dodatków, tworząca powłokę o wysokiej przyczepności. Kompozycje dostarczane są w postaci suchych mieszanek budowlanych, które nakłada się na powierzchnię konstrukcji metalowych o grubości 10-50 mm w zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej sięgającej R240.

Oprócz znaczących wskaźników skuteczności ognioodporności i stosunkowo niskiego kosztu materiału, te mieszanki budowlane mają szereg innych zalet:

 • suche dostawy na miejsce, długi okres przydatności do spożycia;
 • wszechstronność w zastosowaniu do ochrony przeciwpożarowej metalu, wyrobów i konstrukcji betonowych, kanałów wentylacyjnych, kanałów kablowych;
 • brak szkodliwych warunków podczas aplikacji i wysoka wydajność pracy;
 • zachowanie właściwości fizycznych, mechanicznych i ognioodpornych powłoki po krótkotrwałym oddziaływaniu ognia;
 • niskie obciążenia elementów konstrukcji budowlanych (gęstość suchej powłoki 400-600 kg / m3).

Płyty ogniochronne i włókniste materiały w arkuszach są metodami konstrukcyjnymi, których działanie zmniejszające palność polega na właściwościach termofizycznych zastosowanego materiału. Skuteczność ognioodporności takich materiałów jest określana wizualnie na podstawie dwóch głównych parametrów: proporcjonalności grubości do danych w Certyfikacie Zgodności oraz zachowania integralności konstrukcji zabezpieczającej na wszystkich etapach życia materiał – przyjęcie, przechowywanie, montaż, eksploatacja.

Płyty ogniochronne to z reguły perlit, wermikulit, perlit-cement, wermikulit-cement, wełna mineralna, analogi gipsowo-włóknistych mieszanek tynków ognioodpornych i są prawie identyczne z tymi ostatnimi pod względem przewidzianych granic odporności ogniowej. Jednak sposób montażu płyt ogniochronnych należy do technologii budownictwa suchego, co stwarza szereg preferencji przy wykonywaniu prac przeciwpożarowych: nie wymaga drogiego sprzętu, płyty montuje się o każdej porze roku, a także w warunkach, gdy: z jakichkolwiek przyczyn technologicznych lub innych użycie technologii mokrej jest nieważne. Ponadto w cyklu produkcyjnym nie ma etapu suszenia powłoki i zabiegów jej zdobienia, co znacznie skraca czas trwania impregnacji ogniochronnej.

Kondycja rynkowa i perspektywy

Obecnie rynek materiałów do ochrony przeciwpożarowej na Ukrainie jest poważnie konkurencyjny, ponieważ podaż materiałów i marek jest dość zróżnicowana. Na ukraiński rynek patrzą duże międzynarodowe firmy, niektóre z nich działają w formie oficjalnego przedstawicielstwa. Konstantin Kalafat, Przewodniczący Komitetu Ochrony Przeciwpożarowej Ukraińskiego Centrum Konstrukcji Stalowych, opowiedział o specyfice rozwoju biznesu w zakresie obróbki ogniochronnej konstrukcji budowlanych na konkurencyjnym rynku, a także o walce z nieuczciwą konkurencją:

Jak ocenia Pan wielkość rynku wewnętrznego materiałów zmniejszających palność do konstrukcji budowlanych w 2017 r.? Jak zmieniły się te wskaźniki w porównaniu z poprzednimi okresami? Jaki jest udział różnych materiałów do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji w tej ocenie? Dlaczego?

– Na Ukrainie w latach 2009-2017 nie ma ustalonego trendu stabilnego rozwoju lub recesji na rynku materiałów ogniochronnych. Biorąc pod uwagę kryzysowy spadek sprzedaży w 2009 roku, można jedynie stwierdzić, że w 2013 roku rynek materiałów ogniochronnych osiągnął niemalże przedkryzysowe wartości, jednak od 2014 roku znacznie spadło zużycie farb pęczniejących i tynków ogniochronnych.

Katastrofalny spadek branży przeciwpożarowej 6-8-krotny w stosunku do lat poprzednich obserwowany był w latach 2014-2015 i dopiero w 2016 roku nastąpił wzrost sprzedaży głównych rodzajów środków ochrony przeciwpożarowej (powłok pęczniejących, tynków i płyt). około 2 razy w porównaniu do jesieni 2014 roku. Na rynku ukraińskim stosunek między cienkowarstwowymi powłokami pęczniejącymi a środkami ogniochronnymi do tynków wynosi 4: 1 w ujęciu pieniężnym, a udział płyt ogniochronnych szacuje się na około 3-10% całkowitego budżetu materiałów ognioodpornych do konstrukcji stalowych w ostatnich latach.

Należy zauważyć, że stopy wzrostu rynku w ujęciu pieniężnym wyglądają na wyższe niż w ujęciu realnym. Wynika to przede wszystkim z niestabilności waluty krajowej oraz wzrostu cen surowców, surowców energetycznych i transportu. Dlatego bardziej obiektywną oceną wzrostu wolumenu rynku ochrony przeciwpożarowej na koniec 2017 roku w ujęciu masy fizycznej (pod względem liczby ton wyrobów) jest wzrost prawie 1,5-krotny w stosunku do lat 2014-2015. Należy również zaznaczyć, że nie nastąpił spodziewany wzrost zużycia materiałów ogniochronnych na konstrukcje stalowe w 2017 roku – rynek cienkowarstwowych pęczniejących uniepalniaczy utrzymał się na poziomie z 2016 roku (ok. 300 ton farb). Jednak rynek mieszanek tynkarskich zmniejszających palność zmniejszył się prawie 2-krotnie w porównaniu z rokiem 2016 i wyniósł nieco ponad 100 ton produktów zmniejszających palność. W przypadku materiałów ogniochronnych do konstrukcji drewnianych nie jest możliwe obliczenie wielkości rocznego zużycia tego typu materiałów ogniochronnych ze względu na dużą liczbę drobnych producentów wszelkiego rodzaju impregnatów solnych obecnych na rynku ukraińskim. . Można tylko założyć, że wielkość ta mieści się w przedziale 100-200 ton.

Pomimo ogólnych wahań na rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych na Ukrainie w ciągu ostatnich 10 lat, segmentacja według rodzajów materiałów ogniochronnych i ich zakres pozostają niezmienione. 75-80% rynku materiałów (w ujęciu masowym) przypada na zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, 8-12% – na zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów wentylacyjnych, 10% to materiały do ​​ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych (z wyłączeniem impregnatów), niewielki udział (2-3%) wprowadza środki ochrony przeciwpożarowej kabli, przepustów kablowych i innych systemów inżynieryjnych.

Jaki jest udział produkcji krajowej i produktów importowanych w strukturze rynku? Jak zauważalna jest różnica w cenie i jakości tych dwóch grup? Jaki jest tego powód?

– Udział firm zagranicznych eksportujących na Ukrainę wyroby przeciwpożarowe do konstrukcji stalowych praktycznie nie zmienił się w ciągu ostatnich pięciu lat i wynosi 65-75% całego rynku.

Jeśli mówimy o segmencie materiałów do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych, to tutaj sytuacja jest odwrotna – około 80-90% środków zmniejszających palność produkowanych na Ukrainie. Jednocześnie lwią część w tej ilości zajmują materiały impregnujące do powierzchniowej obróbki drewna. Wynika to z faktu, że na rynku ukraińskim wciąż istnieją „staromodne” impregnaty w postaci soli mineralnych czy sody. Podczas gdy w Europie, na skalę przemysłową, tego typu materiały ogniochronne od dawna nie były używane, dlatego ich eksport do naszego kraju jest ograniczony.

Tradycyjnie Ukraina importowała ognioodporne materiały do ​​konstrukcji stalowych produkowanych w Federacji Rosyjskiej (Etex LLC, Eurostyle LLC), Węgrzech (Dunamenti Tüzvédelem ZRt), Wielkiej Brytanii (Tremco illbruck Coatings Limited), Belgii (Promat International NV), Polsce (Rockwool Polska Sp. Z oo), Włoch (JF Amonn SpA / AG) i innych krajów. Jednocześnie udział europejskich eksporterów waha się w granicach 5-10% ogólnej ilości importowanych środków ochrony przeciwpożarowej. Impregnaty ogniochronne do konstrukcji drewnianych importowane są od wielu lat głównie z Polski. Liderami w tym segmencie pozostają Fabryka Farb i Lakierow SNIEZKA S.A.

Jak bardzo różni się cena materiałów ognioodpornych w Europie i na Ukrainie?

– Warto zaznaczyć, że w Europie 90% kosztów ochrony przeciwpożarowej na budowach przypada na zastosowanie materiałów ogniochronnych, a 10% – na same materiały ogniochronne, podczas gdy na Ukrainie ten wskaźnik jest praktycznie odwrotny . Jednocześnie, jeśli spojrzeć na liczby bezwzględne, to na Ukrainie cena materiałów ognioodpornych jest 2-3 razy tańsza niż w rozwiniętych krajach europejskich.

Na przykład jeden kilogram farby ognioodpornej o identycznym składzie i właściwościach może kosztować 5-6 USD w naszym kraju i 12-15 USD za granicą.

Wynika to zarówno z niższych kosztów pracy w naszym kraju, jak i prac nad oceną zgodności – certyfikacją, testowaniem itp. Na przykład na Ukrainie najprostsza certyfikacja może kosztować producenta 1000 USD, podczas gdy w krajach europejskich liczba ta może wynosić od 20 000 USD.

Jak wiadomo, podrabianie pozostaje jednym z głównych problemów na rynku. Jak Twoim zdaniem można zmienić obecną sytuację?

– Formalnie fałszerstwo w ochronie przeciwpożarowej można uznać za dwa rodzaje lub dwa sposoby oszukania konsumenta. W większości przypadków farby ognioodporne są podrabiane jako najdroższy rodzaj materiałów ognioodpornych. Ten rodzaj podróbki można nazwać „białą farbą”, która tylko z wyglądu wygląda jak złożona farba ognioodporna, ale w rzeczywistości jest zwykłą farbą, która nie ma nic wspólnego z farbą ognioodporną. A jeśli kilka lat temu podrabianiem zajmowały się niektóre pozbawione skrupułów organizacje zajmujące się obróbką ognioodporną, to ostatnio producenci materiałów ognioodpornych nie zaniedbują tego, aby obniżyć ich koszty, a tym samym stworzyć preferencje w konkurencji.

Podrabiane produkty są często używane na placach budowy, a klient nawet nie zdaje sobie sprawy, że zapłaciwszy dużo pieniędzy za środki zmniejszające palność, w rzeczywistości otrzymał atrapę.

W drugim przypadku materiał ognioodporny wyprodukowany z odchyleniami technologicznymi i nieodpowiadający materiałowi, który został poddany badaniom certyfikacyjnym, może służyć jako podrobiony. Z pełną odpowiedzialnością za podrabiane materiały można przypisać impregnaty solne, które są spryskiwane na drewniane konstrukcje przedmiotu. W pewnym momencie wiele konstrukcji drewnianych na Ukrainie było zabezpieczonych jednym impregnatem, którym jest nawóz mineralny nieświeży w magazynach rolniczych.

Sytuację tę można zmienić jedynie poprzez zorganizowanie na szczeblu państwowym odpowiedniej kontroli jakości materiałów ogniochronnych, zgodnie z dokumentami regulacyjnymi określającymi tę jakość, które w naszym kraju znajdują się w fazie ciągłego rozwoju od 15 lat. techniki i odpowiedniego sprzętu, pozwalające na umiejętne rozwiązywanie wszystkich kontrowersyjnych kwestii dotyczących jakości ochrony przeciwpożarowej.

Dopóki kryterium ochrony przeciwpożarowej pozostaną takie wskaźniki jak spalenie kawałka drewna ogniotrwałego od płomienia zapałki lub współczynnik pęcznienia materiału ogniochronnego, który jest sprawdzany w jednym przypadku na dziesięć , drzwi do fałszerstw na Ukrainie pozostają szeroko otwarte. A brak dokumentacji regulacyjnej w tej kwestii nadal sprawia, że ​​wszelkie sprawy sądowe i ekspertyzy są nieopłacalne.

Obecnie na Ukrainie istnieje pewna regulacja procesów obróbki ognioodpornej konstrukcji budowlanych. Jakie zmiany już zaszły w tej kwestii? Jak aktywnie podążamy w kierunku wspólnych norm europejskich?

– W maju 2017 roku uchylono NAPB B.01.012-2007 „Zasady ochrony przeciwpożarowej”, co oznacza, że ​​odstąpiono od regulacji procesu ochrony przeciwpożarowej na Ukrainie – od produkcji materiałów ogniochronnych po wykonanie i dostawę robót. Jedyne, co pozostaje, to konieczność posiadania licencji państwowej wydanej przez Departament Bezpieczeństwa Pożarowego DSSS Ukrainy na wykonywanie prac przeciwpożarowych. Jednak mimo obaw ekspertów rynek ochrony przeciwpożarowej nie załamał się, ale zaczął budować dla siebie nowe formy pracy. Nadal jednak musimy zrozumieć, że europejski wektor rozwoju i związane z nim procesy deregulacji nie są permisywnością na rynku. Zwłaszcza na rynku bezpieczeństwa pożarowego, gdzie wszelkie błędy prowadzą do katastrofalnych konsekwencji.

Biorąc pod uwagę brak niezbędnych narzędzi i metod kontroli unieszkodliwiania ognioodporności, nowoczesną regulację procesów budowlanych, a nawet naszą mentalność, w naszym kraju w każdym razie potrzebujemy dokumentu regulacyjnego, który pozwoliłby nam pracować według określonych zasad i przepisów , ale jednocześnie nie stworzy warunków dla programów rozwojowych i korupcyjnych. A taki dokument już powstał. Pod koniec 2017 roku eksperci z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracowali nową wersję „Zasad ochrony przeciwpożarowej”, która uwzględnia uwagi do poprzedniej wersji. W tej chwili projekt dokumentu przechodzi przez etapy akceptacji i rejestracji.

Jeśli chodzi o powszechną europejską praktykę projektowania i normalizacji w ochronie przeciwpożarowej, to w ostatnich latach największym osiągnięciem w tej dziedzinie stała się nowa edycja DBN V.1.1-7: 2016 „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów budowlanych”, która obejmuje m.in. możliwość wykorzystania europejskiej gałęzi projektowania (Eurokody) oraz możliwość szerokiego stosowania zróżnicowanego podejścia do wyznaczania temperatur krytycznych konstrukcji stalowych podczas pożaru.

Czy Twoim zdaniem jest obecnie wystarczająco dużo inwestycji w budownictwie cywilnym i przemysłowym, aby przewidzieć wyższy popyt na materiały ogniochronne ze strony klientów korporacyjnych w 2018 roku?

– Jakkolwiek może to zabrzmieć paradoksalnie, w naszym kraju bardzo trudno jest zaobserwować ścisłą korelację między liczbą projektów budowlanych a zapotrzebowaniem na materiały ogniochronne. Jeszcze w okresie przedkryzysowym udział ochrony przeciwpożarowej w ujęciu pieniężnym w całkowitym wolumenie robót budowlanych wynosił około 0,1%. Wskaźnik ten jest kilkakrotnie mniejszy niż ogólnie przyjęty w praktyce światowej, gdzie koszt środków ochrony przeciwpożarowej wynosi około 1-2%. Przyczyny tego dysonansu to szereg czynników, wśród których jako główne należy podkreślić:

osłabienie właściwej kontroli i jakości zabezpieczenia przeciwpożarowego przez służby przeciwpożarowe;
nieuczciwość klientów i producentów robót przy wykonywaniu środków ochrony przeciwpożarowej oraz brak bezpośredniej odpowiedzialności za skutki w przypadku pożaru;
niekontrolowana ilość podrabianych produktów zmniejszających palność;
duży komponent korupcyjny i systemy cienia ze strony niektórych operatorów ukraińskiego rynku ochrony przeciwpożarowej, działających w ciągu ostatnich 15 lat.

Dlatego biorąc pod uwagę dynamikę wolumenu prac budowlanych w 2018 r. (Według wyników pierwszych trzech miesięcy nie wyprzedza 2017 r.), Prognozy zapotrzebowania na materiały ogniochronne są bardziej niż pesymistyczne. W ujęciu pieniężnym zużycie materiałów ognioodpornych powinno wynosić 25% ilości zużytej w 2013 roku.

Sytuację można zmienić bez zwiększania wolumenu inwestycji w budownictwie cywilnym i przemysłowym poprzez radykalną zmianę podejścia na etapie prawidłowego (zgodnego z wymogami regulacyjnymi) projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wśród niezbędnych rozwiązań przeciwpożarowych leżących na powierzchni jest ochrona przeciwpożarowa konstrukcji betonowych i żelbetowych, które z jakichś powodów są a priori przyjmowane za niewłaściwą ochronę przeciwpożarową; obowiązkowa ochrona przeciwpożarowa przejść rur z tworzyw sztucznych i komunikacji w budownictwie lądowym, która jest tradycyjnie zaniedbywana przez inwestorów i deweloperów; odrzucenie impregnatów solnych jako środka ochrony przeciwpożarowej drewna poprzez naniesienie na obiekt, na rzecz niezawodnych powłok ogniochronnych, zastosowanie konstruktywnych metod ochrony przeciwpożarowej (tynki, płyty) na główne elementy nośne budynku, które są odpowiedzialne za ogólną stabilność i niezmienność geometryczną budynku zamiast drogich farb ognioodpornych i innych.

Jaka jest konkurencja w segmencie materiałów, w których działa Twoja firma? Które firmy / marki wiodą prym na tym rynku?

– Jak w każdym biznesie, na ukraińskim rynku ochrony przeciwpożarowej istnieje pewna konkurencja zarówno ze strony krajowych producentów, jak i firm zagranicznych. Do najbardziej wymiernych konkurentów w oferowanym przez nas segmencie cenowym należą tradycyjni liderzy ukraińskiego rynku środków ogniochronnych – Promat Ukraina (obecnie ALC Siniat), NPP Spetsmaterialy.

Oczywiście na początkowym etapie rozwoju naszej firmy Kovlar Group, która weszła na rynek z całkowicie nowatorskimi materiałami marki Ammokote, dość trudno konkurować z ugruntowanymi i rozpoznawalnymi markami Endotherm (Ukraina) i Phoenix (Federacja Rosyjska). ). Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że proponowane przez nas progresywne rozwiązania i podejścia do obróbki ognioodpornej, a mianowicie:

stała jakość materiału odpowiadająca jakości certyfikowanego produktu;
udział w projektowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, wsparcie materiału we wszystkich cyklach jego życia – od produkcji po kontrolę jakości podczas eksploatacji;
opracowanie nowych materiałów i rozwiązań, których nie ma na ukraińskim rynku środków zmniejszających palność;
wypuszczenie na rynek całej gamy środków ochrony przeciwpożarowej wymaganych dla typowego budownictwa cywilnego i przemysłowego pozwoli nam w niedalekiej przyszłości stać się czołowym krajowym producentem.

Jednocześnie nie byłoby zbędne wspomaganie rodzimego producenta ze strony państwa w postaci decyzji politycznych dotyczących importu wyrobów przeciwpożarowych produkowanych w Federacji Rosyjskiej, które obecnie zajmują nawet 70% ukraińskiego rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych. . To, wraz z ugruntowanymi programami korupcyjnymi wprowadzonymi przez rosyjski biznes do przemysłu ochrony przeciwpożarowej Ukrainy, znacznie zmniejsza przewagę konkurencyjną ukraińskich przedsiębiorstw.

Z jakimi trendami w rozwoju branży budowlanej na Ukrainie wiążą Pan (i) w ogóle perspektywy rynku materiałów ogniochronnych, aw szczególności pracę swojej firmy?

– Perspektywy rynku ochrony przeciwpożarowej, czyli jego rozwój fizyczny i pieniężny, podobnie jak w innych częściach świata, zależy od szeregu czynników:

 • stabilny wzrost gospodarczy całego kraju;
 • wzrost udziału konstrukcji stalowych;
 • rozwój przemysłu gazowego i naftowego;
 • opracowanie i ścisłe przestrzeganie ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

Odnosząc się do perspektyw i pozycji firmy Kovlar Group na ukraińskim rynku zabezpieczeń przeciwpożarowych, możemy dodać, że nasz zespół ma uzasadnione zaufanie – jeśli powyższe czynniki zostaną z powodzeniem połączone, w najbliższej przyszłości będziemy kluczowymi operatorami tego rynku.

Istnieje wiele podstaw do takich roszczeń. Przede wszystkim traktujemy proces ochrony przeciwpożarowej nie jako udaną sprzedaż środków ochrony przeciwpożarowej, ale jako zapewnienie niezawodnej odporności ogniowej obiektu budowlanego zgodnie z wymaganiami. Nasi specjaliści, których doświadczenie zawodowe w branży środków ogniochronnych liczone jest od początku jej powstania na Ukrainie, wykonają cały zakres prac od oględzin obiektu i optymalnego projektu zabezpieczenia przeciwpożarowego po kontrolę jakości po wykonaniu obróbka ognioodporna, a następnie kontrola na etapie eksploatacji.

Należy zauważyć, że nasza firma jest być może jedyną na Ukrainie, w której konsument ochrony przeciwpożarowej może przeprowadzić pełną analizę środków ochrony przeciwpożarowej pod kątem ich zgodności w składzie. Ponadto specjaliści z centrum inżynieryjnego mogą znacznie zmniejszyć budżet na prace przeciwpożarowe (2 lub więcej razy), obliczając temperatury krytyczne konstrukcji metalowych zgodnie z DSTU-N B V.2.6-211 lub Eurokod.

Odpowiedni dobór metody i środków ochrony przeciwpożarowej, niezawodne rozwiązania techniczne i nowoczesne podejście pozwalają na optymalizację kosztów ochrony przeciwpożarowej. Należy zaznaczyć, że obecnie Kovlar Group produkuje prawie cały asortyment środków ochrony przeciwpożarowej niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego konstrukcji stalowych, drewnianych, betonowych, przepustów mediów, systemów oddymiania itp. Pozwala to klientowi zaoszczędzić czas i środki zarówno na poszukiwaniu technicznych rozwiązań przeciwpożarowych, jak i na logistyce, a także uzyskać znaczny rabat przy zakupie wszystkich niezbędnych środków ochrony przeciwpożarowej w jednym miejscu.

Wybór optymalnego rozwiązania ognioodpornego

Warto zauważyć, że często w pogoni za zyskiem wykonawcy ochrony przeciwpożarowej starają się podnosić szacowany koszt robót lub lobbują na rzecz niektórych producentów, oferując materiały ogniochronne, czasem droższe, a czasem materiały nieprzeznaczone. do tego typu prac.

W tym zakresie każdy klient robót przeciwpożarowych musi znać kilka podstawowych zasad, które pozwalają na optymalny dobór środków ochrony przeciwpożarowej oraz stosowanych rozwiązań przeciwpożarowych. Sposób i środki ochrony przeciwpożarowej określa się na etapie projektowania obiektu, biorąc pod uwagę następujące parametry:

 • Wymagana klasa odporności ogniowej konstrukcji zgodnie ze stopniem odporności ogniowej budynku lub wymaganiami dotyczącymi zagrożenia pożarowego zastosowanych materiałów budowlanych.
 • Rodzaj konfiguracji konstrukcji i jej usytuowanie w przestrzeni.
 • Ograniczenia dotyczące obciążenia konstrukcji przez powłokę ogniochronną.
 • Warunki wykonania robót budowlano-montażowych i przeciwpożarowych.
 • Wymagany czas obróbki ognioodpornej.
 • Estetyczne i środowiskowe właściwości powłoki ogniochronnej.
 • Warunki i żywotność powłoki ognioodpornej.
 • Koszt obróbki ogniochronnej, w tym koszt materiału ognioodpornego i koszt prac nad jego zastosowaniem.

Należy zwrócić uwagę na to, że koszt materiału ogniochronnego i praca nad jego zastosowaniem, choć są głównymi punktami przy wyborze rozwiązań ogniochronnych przez klienta, nie powinny być podstawowymi zasadami. Kwestie warunków eksploatacji i żywotności wybranych rozwiązań technicznych są bardziej fundamentalne. Tak więc na pierwszy rzut oka droższy materiał ogniochronny może okazać się najbardziej ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem technicznym, biorąc pod uwagę jego zużycie dla danej konstrukcji i żywotność. I odwrotnie, wybierając tańszy materiał ogniochronny, może się okazać, że jego zużycie jest o 20-30% większe niż znanych analogów, a żywotność zapewnia coroczne odnawianie powłoki ogniochronnej.

Również bardzo często przy wyborze rozwiązań ognioodpornych nie bierze się pod uwagę ostatecznego wykończenia konstrukcji budowlanych. Na przykład, jeśli klient prac ogniochronnych ostatecznie przewiduje zszycie słupów, które podlegają wymaganiom ognioodporności, systemem płyt gipsowo-kartonowych, to w niektórych przypadkach dodatkowe środki zmniejszające palność nie są konieczne w przypadku tych kolumn. Systemy płyt gipsowo-kartonowych są same w sobie doskonałym rozwiązaniem zmniejszającym palność.

Optymalnym rozwiązaniem w ochronie przeciwpożarowej jest dobór produktu do tych warunków pracy, o maksymalnej żywotności powłoki ogniochronnej, przy minimalnym koszcie całego kompleksu prac przeciwpożarowych od projektu do uruchomienia.

Przypomnijmy, że w ramach USCC powstało Centrum Konsultacyjne ds.Ochrony Przeciwpożarowej, kontaktując się z którym można uzyskać kompleksowe informacje na temat wyboru technologii i środków ochrony przeciwpożarowej obecnych na rynku ukraińskim, poznać alternatywne rozwiązania techniczne ogniochronne, a także uzyskać inna pomoc prawna i regulacyjna w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną przeciwpożarową.

Svetlana Bondarenko

Redakcja dziękuje Komitetowi Ochrony Przeciwpożarowej

Ukraińskie Centrum Konstrukcji Stalowych

za pomoc w przygotowaniu materiału

Budowa kapitału # 4, 2018

Pobierz artykuł

DRUGIE Artykuły
bannerbanner
Krajowy rynek materiałów ogniochronnych do konstrukcji budowlanych
краска огнезащитная, огнезащита металлоконструкций, огнезащита древесины, огнезащита металлических конструкций, огнезащитная обработка металлических конструкций, огнезащитные покрытия, огнезащита дерева, огнезащита кабеля, огнезащита стальных конструкций, огнезащита деревянных конструкций, огнезащита, огнезащитная краска, огнезащитная краска для металла, огнезащитная краска для кабеля, огнезащита для дерева, огнезащитная обработка металлоконструкций, огнезащитная обработка деревянных конструкций, оротивопожарная обработка дерева, огнезащитная штукатурка, проходка кабельная, кабельная проходка, проходка кабельная огнестойкая, проходка кабельная универсальная, проходка кабельная противопожарная, краска огнестойкая для металла, лента терморасширяющаяся, терморасширяющаяся противопожарная лента купить, лента терморасширяющаяся Огракс, огнезащитные плиты, огнезащитные плиты Promat, огнезащитные плиты Promatect, пропитка дерева, пропитка для дерева, огнебиозащитная пропитка, огнезащитные составы, огнезащитные составы для древесины, огнезащитные покрытия, огнезащита воздуховодов, огнезащитное покрытие для дерева, обработка дерева огнезащитой, огнестойкие кабельные проходки, противопожарные проходки, огнезащита металлоконструкций цена, огнезащита древесины цена, огнезащита металлических конструкций цена, огнезащитная обработка металлических конструкций цена, огнезащитные покрытия цена, огнезащита дерева цена, огнезащита кабеля цена, огнезащита стальных конструкций цена, огнезащита деревянных конструкций цена, огнезащита цена, огнезащитная краска цена, огнезащитная краска для металла цена, огнезащитная краска для кабеля цена, огнезащита для дерева цена, огнезащитная обработка металлоконструкций цена, огнезащитная обработка деревянных конструкций цена, оротивопожарная обработка дерева цена, огнезащитная штукатурка цена, проходка кабельная цена, кабельная проходка цена, проходка кабельная огнестойкая цена, проходка кабельная универсальная цена, проходка кабельная противопожарная цена, краска огнестойкая для металла цена, лента терморасширяющаяся цена, терморасширяющаяся противопожарная лента купить цена, лента терморасширяющаяся Огракс цена, огнезащитные плиты цена, огнезащитные плиты Promat цена, огнезащитные плиты Promatect цена, пропитка дерева цена, пропитка для дерева цена, огнебиозащитная пропитка цена, огнезащитные составы цена, огнезащитные составы для древесины цена, огнезащитные покрытия цена, огнезащита воздуховодов цена, огнезащитное покрытие для дерева цена, обработка дерева огнезащитой цена, огнестойкие кабельные проходки цена, противопожарные проходки цена, огнезащита металлоконструкций купить, огнезащита древесины купить, огнезащита металлических конструкций купить, огнезащитная обработка металлических конструкций купить, огнезащитные покрытия купить, огнезащита дерева купить, огнезащита кабеля купить, огнезащита стальных конструкций купить, огнезащита деревянных конструкций купить, огнезащита купить, огнезащитная краска купить, огнезащитная краска для металла купить, огнезащитная краска для кабеля купить, огнезащита для дерева купить, огнезащитная обработка металлоконструкций купить, огнезащитная обработка деревянных конструкций купить, оротивопожарная обработка дерева купить, огнезащитная штукатурка купить, проходка кабельная купить, кабельная проходка купить, проходка кабельная огнестойкая купить, проходка кабельная универсальная купить, проходка кабельная противопожарная купить, краска огнестойкая для металла купить, лента терморасширяющаяся купить, терморасширяющаяся противопожарная лента купить купить, лента терморасширяющаяся Огракс купить, огнезащитные плиты купить, огнезащитные плиты Promat купить, огнезащитные плиты Promatect купить, пропитка дерева купить, пропитка для дерева купить, огнебиозащитная пропитка купить, огнезащитные составы купить, огнезащитные составы для древесины купить, огнезащитные покрытия купить, огнезащита воздуховодов купить, огнезащитное покрытие для дерева купить, обработка дерева огнезащитой купить, огнестойкие кабельные проходки купить, противопожарные проходки купить
краска огнезащитная, огнезащита металлоконструкций, огнезащита древесины, огнезащита металлических конструкций, огнезащитная обработка металлических конструкций, огнезащитные покрытия, огнезащита дерева, огнезащита кабеля, огнезащита стальных конструкций, огнезащита деревянных конструкций, огнезащита, огнезащитная краска, огнезащитная краска для металла, огнезащитная краска для кабеля, огнезащита для дерева, огнезащитная обработка металлоконструкций, огнезащитная обработка деревянных конструкций, оротивопожарная обработка дерева, огнезащитная штукатурка, проходка кабельная, кабельная проходка, проходка кабельная огнестойкая, проходка кабельная универсальная, проходка кабельная противопожарная, краска огнестойкая для металла, лента терморасширяющаяся, терморасширяющаяся противопожарная лента купить, лента терморасширяющаяся Огракс, огнезащитные плиты, огнезащитные плиты Promat, огнезащитные плиты Promatect, пропитка дерева, пропитка для дерева, огнебиозащитная пропитка, огнезащитные составы, огнезащитные составы для древесины, огнезащитные покрытия, огнезащита воздуховодов, огнезащитное покрытие для дерева, обработка дерева огнезащитой, огнестойкие кабельные проходки, противопожарные проходки, огнезащита металлоконструкций цена, огнезащита древесины цена, огнезащита металлических конструкций цена, огнезащитная обработка металлических конструкций цена, огнезащитные покрытия цена, огнезащита дерева цена, огнезащита кабеля цена, огнезащита стальных конструкций цена, огнезащита деревянных конструкций цена, огнезащита цена, огнезащитная краска цена, огнезащитная краска для металла цена, огнезащитная краска для кабеля цена, огнезащита для дерева цена, огнезащитная обработка металлоконструкций цена, огнезащитная обработка деревянных конструкций цена, оротивопожарная обработка дерева цена, огнезащитная штукатурка цена, проходка кабельная цена, кабельная проходка цена, проходка кабельная огнестойкая цена, проходка кабельная универсальная цена, проходка кабельная противопожарная цена, краска огнестойкая для металла цена, лента терморасширяющаяся цена, терморасширяющаяся противопожарная лента купить цена, лента терморасширяющаяся Огракс цена, огнезащитные плиты цена, огнезащитные плиты Promat цена, огнезащитные плиты Promatect цена, пропитка дерева цена, пропитка для дерева цена, огнебиозащитная пропитка цена, огнезащитные составы цена, огнезащитные составы для древесины цена, огнезащитные покрытия цена, огнезащита воздуховодов цена, огнезащитное покрытие для дерева цена, обработка дерева огнезащитой цена, огнестойкие кабельные проходки цена, противопожарные проходки цена, огнезащита металлоконструкций купить, огнезащита древесины купить, огнезащита металлических конструкций купить, огнезащитная обработка металлических конструкций купить, огнезащитные покрытия купить, огнезащита дерева купить, огнезащита кабеля купить, огнезащита стальных конструкций купить, огнезащита деревянных конструкций купить, огнезащита купить, огнезащитная краска купить, огнезащитная краска для металла купить, огнезащитная краска для кабеля купить, огнезащита для дерева купить, огнезащитная обработка металлоконструкций купить, огнезащитная обработка деревянных конструкций купить, оротивопожарная обработка дерева купить, огнезащитная штукатурка купить, проходка кабельная купить, кабельная проходка купить, проходка кабельная огнестойкая купить, проходка кабельная универсальная купить, проходка кабельная противопожарная купить, краска огнестойкая для металла купить, лента терморасширяющаяся купить, терморасширяющаяся противопожарная лента купить купить, лента терморасширяющаяся Огракс купить, огнезащитные плиты купить, огнезащитные плиты Promat купить, огнезащитные плиты Promatect купить, пропитка дерева купить, пропитка для дерева купить, огнебиозащитная пропитка купить, огнезащитные составы купить, огнезащитные составы для древесины купить, огнезащитные покрытия купить, огнезащита воздуховодов купить, огнезащитное покрытие для дерева купить, обработка дерева огнезащитой купить, огнестойкие кабельные проходки купить, противопожарные проходки купить×