phone
  • Kijów
  • Winnica
  • Dniepr
  • Zaporoże
  • Lwów
  • Charków
  • Równe
Kijów+38 044 331 24 30 +38 067 323 24 30
info@kovlargroup.com

INFOCENTER

GŁÓWNA STRONA Artykuły

Artykuły

20.10.2019

Rynek materiałów ogniochronnych na Ukrainie

Według ekspertów Komitetu Ochrony Przeciwpożarowej Konstrukcji Stalowych Ukraińskiego Centrum Konstrukcji Stalowych zapotrzebowanie na materiały ogniochronne na rynku światowym wynika z następujących głównych czynników: wzrost wielkości budowy kapitału; rosnące wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego; ubezpieczenia nieruchomości i podwyższenia kapitału firm ubezpieczeniowych; rozwój kompleksu naftowo-gazowego. Biorąc pod uwagę powyższe, naturalne jest, że na rynku światowym następuje systematyczny […]

01.06.2019

Nowe zasady ochrony przeciwpożarowej – 2019 to niezbędny krok w kierunku podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kraju

– Dlaczego w maju 2017 r. Uchylono stare przepisy przeciwpożarowe? – Moim zdaniem organy nadzoru państwowego na fali deregulacji działalności gospodarczej starały się poprawić swój wizerunek, wykazać otwartość i minimalizację elementu korupcyjnego w działalności. W dodatku był to rodzaj flirtowania z biznesem, mówią, że odtąd kontrola nie jest potrzebna, rynek musi się samoorganizować, tworzyć własne […]

10.01.2019

Spróbujmy opracować mapę drogową, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kraju

Eksperci uważają, że jest to wynikiem ignorowania przez odpowiedzialnych ludzi ważnego elementu bezpieczeństwa pożarowego i stworzonego przez człowieka – środków ochrony przeciwpożarowej. Sytuacji tej można zaradzić tylko wtedy, gdy w pełni przestrzegane będą przepisy ustawowe, wykonawcze i wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego placów budowy, a także zorganizowana zostanie odpowiednia kontrola przez instytucje kontrolne. Zadanie niezawodnej ochrony […]

16.06.2018

Krajowy rynek materiałów ogniochronnych do konstrukcji budowlanych

Pożary i ich konsekwencje np. W Domu Związków Zawodowych (2014), na składzie ropy BRSM-Nafta (2015), w obozie dziecięcym w Odessie (2017), powtarzające się pożary na składach amunicji MON (2014 – 2015) wskazują, że obecnie ochrona przeciwpożarowa placów budowy, nawet strategicznych, nie jest priorytetem w rozwoju państwowego bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jednocześnie na rynku ukraińskim obecne są prawie […]

12.02.2018

Obliczanie konstrukcji stalowych pod kątem odporności ogniowej według Eurokodu 3

Praktyczny przewodnik po DSTU-N EN 1993-1-2: 2010 dla architektów, projektantów, inżynierów i pracowników technicznych organizacji budowlanych, specjalistów prowadzących państwowy nadzór przeciwpożarowy, a także studentów wydziałów budowlanych i przeciwpożarowych uczelni wyższych

11.02.2018

Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych budynków

Publikacja zawiera informacje o sposobach zwiększenia odporności ogniowej konstrukcji stalowych budynków i konstrukcji przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów budowlanych – mieszanek tynkarskich, kamienia, betonu, płyt.

bannerbanner×