phone
  • Kijów
  • Winnica
  • Dniepr
  • Zaporoże
  • Lwów
  • Charków
  • Równe
Kijów+38 044 331 24 30 +38 067 323 24 30
info@kovlargroup.com

INFOCENTER

GŁÓWNA STRONA Novyny Zwiększenie odpowiedzialności za naruszenie wymagań bezpieczeństwa pożarowego i przemysłowego.

Zwiększenie odpowiedzialności za naruszenie wymagań bezpieczeństwa pożarowego i przemysłowego.

23.04.2021

W sprawie zmian w ukraińskim kodeksie wykroczeń administracyjnych i ukraińskim kodeksie karnym dotyczących wzmocnienia odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwpożarowych i wymogów bezpieczeństwa spowodowanych przez człowieka

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij podpisał ustawę „O zmianie ukraińskiego kodeksu wykroczeń administracyjnych i kodeksu karnego Ukrainy w sprawie wzmocnienia odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwpożarowych i wymogów bezpieczeństwa spowodowanych przez człowieka”.

Zgodnie z dokumentem, naruszenie przepisów przeciwpożarowych i wymogów bezpieczeństwa spowodowanych przez człowieka będzie karane grzywną w wysokości od 100 do 300 niepodlegających opodatkowaniu minimalnych dochodów obywateli. Za naruszenia powodujące wypadki i powodujące uszczerbek na zdrowiu ludzkim lub szkody majątkowe przewidziano odpowiedzialność karną i grzywnę w wysokości od 1000 do 4020 niepodlegających opodatkowaniu minimalnych dochodów obywateli. Jeżeli takie działania doprowadzą do śmierci ludzi lub zniszczenia mienia na szczególnie dużą skalę, odpowiedzialność będzie obejmować karę pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Ponadto Głowa Państwa podpisała ustawę Ukrainy „O zmianie Kodeksu wykroczeń administracyjnych Ukrainy w zakresie ustalenia odpowiedzialności za utrudnianie inspekcji przeciwpożarowych i bezpieczeństwa spowodowanych przez człowieka”. Ustawa ta przewiduje odpowiedzialność za stwarzanie przeszkód w działalności uprawnionych funkcjonariuszy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pracy, związanych z przeprowadzaniem kontroli.

DRUGIE Novyny
bannerbanner
Zwiększenie odpowiedzialności za naruszenie wymagań bezpieczeństwa pożarowego i przemysłowego.×